Přejít Obsah | Hlavní nabídka | Patička


Jak se stát ambassadorem?

Ambasadorem se můžete stát i Vy. Kongresoví velvyslanci v rámci své asociace či firmy lobbují ve prospěch destinace Prahy a posléze se zapojují do práce přípravných vědeckých, programových nebo organizačních výborů. Mezinárodní asociace často počítají s tím, že organizační výbor získá sponzory, naplánuje program a zorganizuje společenskou část konference.

Přestože je Praha skvělým místem pro konání konferencí a jiných akcí, většina z nich by se zde neuskutečnila, pokud by se nenašli „místní hostitelé".

A právě to je důvodem, proč Praha potřebuje právě Vás!


Co Vám účast na získání kongresu či konference do Prahy přinese?

  • Zviditelnění a zvýšení reputace mezi Vašimi kolegy na místní i mezinárodní úrovni
  • Možnost zvýšit příjmy Vašeho projektu, pobočky nebo společnosti
  • Příležitost předat poznatky dosažené v České republice kolegům z celého odvětví
  • Získání přístupu k novým technologiím a intelektuálnímu kapitálu
  • Příležitost zajistit kolegům přístup k dalším zdrojům informací a mezinárodním studijním programům
  • Zviditelnění před širší veřejností, organizacemi a orgány státní správy
  • Možnost přitáhnout pozornost veřejnosti k Vašim aktivitám a posílit renomé Vašeho oboru
  • Šanci přilákat do Vašeho regionu zahraniční investice
  • Posílení dobrého jména české akademické, vědecké a podnikatelské komunity