Přejít Obsah | Hlavní nabídka | Patička


Patroni programu

Oficiálními tvářemi (patrony) programu jsou ambasadoři, kteří byli již v minulosti oceněni za přínosy kongresovému průmyslu během slavnostního večera - Ambassador Awards Evening a kteří by měli by být vzorem pro další potenciální ambasadory. Za jejich podpory jsou organizovány další akce stávající i pro potenciální ambasadory, kde sdílejí své zkušenosti s organizováním kongresů a konferencí.

 Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

 Vedoucí Katedry anesteziologie a intenzívní medicíny IPVZ  Praha

 

 

 

kolar
Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Přednostka Dermatovenerologické kliniky UK 2. LF a FN Na Bulovce

 


Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.

Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky

 Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA

Senátorka Parlamentu České republiky

 

 
Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Přednosta Kliniky nefrologie 1. LF Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

 

 

 

Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

Přednosta kliniky hepatogastroenterologie
Institut klinické a experimentální medicíny v Praze