Přejít Obsah | Hlavní nabídka | Patička


Výlety mimo Prahu

ČESKÝ KRUMLOV

Český Krumlov je historické město v ohybu řeky Vltavy založené ve 13. století, které se nachází v Jižních Čechách. Město je od roku 1992 zapsáno na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Historické centrum je labyrint úzkých dlážděných uliček se stovkami pestrých gotických, renesančních a barokních domů, díky nimž si Český Krumlov dodnes udržel svůj původní středověký ráz a pohádkový půvab.

PEVNOST TEREZÍN

Město Terezín bylo počátkem 19. století přeměněno na vězení. Během nacistické okupace za druhé světové války, v roce 1940, kdy bylo dohledem gestapa, sloužilo město Terezín jako židovské ghetto. Terezínské ghetto bylo cynicky využito pro nacistickou propagandu, kdy je gestapo skvěle (a úspěšně) představilo inspekční delegaci Mezinárodního červeného kříže jako ideální model židovské osady.

KARLOVY VARY

Karlovy Vary, lázeňské město založené roku 1358 Karlem IV. se nachází uprostřed malebných hor v Západních Čechách. Karlovy Vary se proslavily po celém světě díky 12 léčivým minerálním pramenům, které zde vyvěrají. V průběhu let léčivé účinky zdejších minerálních pramenů vyzkoušely a ocenily takové osobnosti, jako ruský car Petr Veliký nebo slavný německý básník Johann Wolfgang von Goethe. V současnosti Karlovy Vary prosluly také jako festivalové město. Karlovarský Mezinárodní filmový festival každoročně navštíví řada světově uznávaných režisérů a filmových hvězd.

KARLŠTEJN

Návštěva hradu Karlštejna, jednoho z nejmalebnějších a nejzachovalejších českých gotických hradů, je úžasným kulturním zážitkem. Hrad, který se nachází 35 km jihozápadně od Prahy, je jedním z nejproslulejších hradů v České republice, proto je jeho prohlídka jednou z nejoblíbenějších.

 

 

KUTNÁ HORA

Kutná Hora byla založena ve 13. století a díky zdejším prosperujícím stříbrným dolům se hned po Praze stala nejdůležitějším a nejbohatším městem v Čechách. Několik českých králů si ji dokonce zvolilo za své dočasné sídelní město. Od roku 1995 je Kutná Hora zapsána jako jedna z chráněných památek na seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Návštěva Kutné Hory s průvodcem zahrnuje prohlídku zdejších nejdůležitějších objektů a míst, včetně gotické katedrály sv. Barbory a Vlašského dvora – původně královské mincovny, kde se ve středověku razil Pražský groš.