Přejít Obsah | Hlavní nabídka | Patička


Proč být členem PCB?

1. „BÝT VIDĚT"

Marketingová prezentace společnosti na webu PCB, v Meeting Planners Guidu, v E-Newsletterech, na sociálních sítích, na MICE veletrzích, workshopech, sales tripech, PR-článcích apod. 

2. „ZVÝŠIT PRESTIŽ SVÉ ORGANIZACE"

Být součástí sdružení kvalitních dodavatelů MICE služeb, kteří dodržují etické normy a dbají na vzájemný respekt. 

3. „PODPOŘIT PREZENTACI PRAHY JAKO KONGRESOVÉ DESTINACE"

Podíl na budování image destinace v zahraničí, příspěvek na propagaci Prahy jako kongresové destinace. 

4. „ZÍSKÁVAT NOVÉ KLIENTY A MICE POPTÁVKY"

Zvýšení obchodních příležitostí své společnosti prostřednictvím fam tripů, roadshow, workshopů, veletrhů a sales tripů.

5. „NETWORKING SE ČLENY A PROFESIONÁLY Z OBORU"     

Prostřednictvím setkání se všemi členy (min. 4x do roka) či jednotlivých skupin členů (min. 2x do roka) a specializovaných seminářů a akcí.

6. „MÍT PŘÍSTUP K STATISTICKÝM DATŮM KONGRESOVÉHO PRŮMYSLU, INFORMACÍM Z OBORU A VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU"

Pravidelné zasílání E-Newsletterů, PCB Infa, výsledků sběru statistických dat a analýz kongresového průmyslu, možnosti účasti na edukativních seminářích. 

7. „ MÍT PODPORU PŘI KOMUNIKACI SMĚSTEM A VEŘEJNÝM SEKTOREM"

Při žádostech o kongresové jízdné zdarma, o finanční podporu na kandidatury, o podpůrné dopisy, záštity apod.

8. „MÍT K DISPOZICI MARKETINGOVÉ MATERIÁLY"

Možnost získat mapy, brožury, destinační prezentaci a jiné propagační materiály k volnému užití.

9. „MÍT MEDIÁLNÍ PODPORU"

Pomůžeme vám s tvorbou tiskových zpráv, jejich rozesíláním a kontaktováním jak lokálních, tak zahraničních médií.

10.  „PODPOŘIT POZITIVNÍ EFEKTIVNÍ ZAPÁLENÝ PCB TEAM:)"