Přejít Content | Main menu | Footer


Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie KMINE 2017

25.10 2017 27.10 2017
Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie KMINE 2017

 

Základní témata KMINE 2017 jsou následující: přeshraniční hrozby infekčních onemocnění a možnosti jejich kontroly; nově se objevující infekční onemocnění; infekce spojené se zdravotní péčí a možnosti jejich prevence; antiinfektiva a rezistence; infekční onemocnění preventabilní očkováním; HIV/AIDS, STD, virové hepatitidy; pokroky v rychlé mikrobiologické diagnostice; aktuality v oborech. Sdělení budou prezentována formou přednášek a posterů.

Place of event:
Konferenční centrum City, Na strži 65, Praha 4
Organizer name:
GUARANT International
Web:
http://www.kmine2017.cz/