Edukační seminář pro kongresové ambasadory na ČVUT

31/05/2018
Edukační seminář pro kongresové ambasadory na ČVUT

Prague Convention Bureau zorganizovalo 31. května další edukační seminář pro kongresové ambasadory, tentokrát na půdě ČVUT.

Díky Kongresovému centru Praha a prof. Ing. Zbyňku Škvorovi, CSc., proděkanovi pro doktorské studium a výzkum se nám podařilo uspořádat setkání se stávajícími a novými ambasadory zejména z fakulty elektrotechnické, fakulty civilního inženýrství a fakulty mechaniky. Seminář, který vedl Roman Muška s Lucií Čapkovou, byl zakončen zajímavou diskuzí týkající se nesnází, se kterými se ambasadoři potýkají. Věříme, že se nám podaří ve spolupráci s účastníky semináře a jejich kolegy pokračovat a motivovat je k zapojení se v rámci odborných realizačních týmů jejich kongresů.

Máte zájem o více informací?

Lucie Čapková

Lucie Čapková

Association Meetings Manager & Ambassador Program