Galerie Rudolfinum

Činnost zahájila Galerie Rudolfinum v obnovených prostorách 1. ledna 1994. Programově se věnuje současnému výtvarnému umění s občasnými průhledy do minulosti. Výlučná orientace na výstavy (galerie nemá vlastní sbírky) a spolupráce v mezinárodním kontextu formuje Galerii Rudolfinum do podoby otevřeného komunikačního prostoru. K tomu přispívá i další činnost v rámci výstavních projektů:

  • vydávání katalogů a publikací
  • organizování přednášek a seminářů
  • četných doprovodných programů
  • hudebních a filmových přehlídek.

Důležitou složkou je také edukativní a lektorská práce. Velkoryse architektonicky koncipované výstavní sály velké galerie doplňují tři sály malé galerie, vhodné zejména pro komorní výstavy a různé další projekty (např. promítání, workshopy či speciální instalace).

  • 4

    Konferenčních místností
Galerie Rudolfinum

Jednotlivé prostory

Název Rozloha (m²) Šířka Výška Divadlo Banquet Škola Recepce
Dvořákova síň 475 -- -- 1100 -- -- --
Sukova síň 250 -- -- 190 -- -- --
Dvorana 538 -- -- -- 250 -- 500
Sloupový sál 220 -- -- -- 80 -- 150
Prezidentský salonek 132 -- -- -- -- 30 --
Západní salonek 66 -- -- -- -- 30 --