#SustainabilityInSpires

Strategií Prahy je nadále zvyšovat úroveň života ve městě v souladu s udržitelnými zásadami, a to jak s ohledem na rezidenty, tak i zahraniční návštěvníky. Zjistěte, jak v Praze naplánovat „zelenou“ akci respektující lokální prostředí. K dispozici jsou vám nespočetné možnosti, které metropole České republiky, jedné z TOP 10 zemí žebříčku OSN „Sustainable Development Goals (SDGs) Index“, nabízí. Užijte si event ve městě s největší plochou zeleně na světě, ve kterém se můžete snadno přepravovat jedním z nejlépe hodnocených systému MHD!

Role Prague Convention Bureau v udržitelném kongresovém průmyslu

Naším cílem je vytvořit fungující platformu, která bude sloužit jako místo pro sdílení inovací, vzdělávání a zároveň jako nástroj pro benchmarking. Zastřešujeme též sběr a analýzu dat o udržitelném kongresovém průmyslu Prahy tak, abychom organizátorům akcí vždy poskytli efektivní podporu při hledání dodavatelů služeb splňujících jejich požadavky na udržitelný event.

Networking

Vzdělávání

Propagace

Strategické dokumenty udržitelnosti Prahy

Přečtěte si strategické dokumenty schválené Radou a Zastupitelstvem Hlavního města Prahy vztahující se k různým aspektům udržitelnosti města.

Praha cílí na udržitelnost

V roce 2019 Praha přijala klimatický závazek snížit do roku 2030 emise oxidu uhličitého o 45 % a do roku 2050 je kompletně eliminovat. K naplnění tohoto cíle bylo vytvořeno, a v mnoha případech již i implementováno, několik opatření. V témže roce byl odsouhlasen Plán udržitelné mobility zahrnující kupříkladu rozšíření stávajících tramvajových tratí, pěších zón či bezbariérových vstupů do metra. Dalším závazkem, který se již podařilo z velké části naplnit, je výsadba milionu nových stromů v průběhu čtyř let (2018 – 2022). Zástupci města též zamezují používání jednorázových plastů na magistrátních akcích a vydali rozhodnutí neposkytovat jakoukoliv formu podpory eventům, které se doposud od jejich užití neodklonily.

Důraz na lokální zdroje

Díky své příznivé poloze v údolí řeky Vltavy v srdci České kotliny disponuje metropole úrodnou půdou a nespočtem vodních zdrojů. Obklopena poli, vinicemi sahajícími až do samého středu města a s existencí nespočtu pivovarů jen málokdy Praha trpěla nedostatkem surovin. Místní restaurace a podniky tak mohou dodnes tvořit svá menu z pokrmů a nápojů obsahujících čerstvé lokální ingredience s maximálním využitím sezónních produktů.

Nakládání s odpadem

Lokální podniky, stejně tak jako sami Pražané, jsou si velice dobře vědomi svého podílu na ekologickém rozvoji města. Výsledkem je vysoká míra recyklace, kdy jen necelých 10 % odpadu končí na skládkách. Město navíc plánuje další rozvoj konceptu cirkulární ekonomiky s cílem přenastavit systém nakládání s odpady a snížit jejich celkovou produkci.

Vaše udržitelná akce v Praze

Splňuje vaše akce principy udržitelného eventu? Zakomponujte níže uvedené body do plánování a organizace vaší akce a zařaďte se tak mezi organizátory, kteří tvoří eventy s přidanou hodnotou a s ohledem na životní a sociální prostředí. Stanovte si měřitelné udržitelné cíle a po skončení akce nezapomeňte na jejich vyhodnocení. Se svými úspěchy se můžete pochlubit prostřednictvím hashtagu #SustainabilityInSpires.

 1. 1

  Preferujte udržitelné partnery

  Náš venue finder vám nabídne seznam ověřených dodavatelů, kteří uplatňují zásady udržitelnosti

 2. 2

  Zapojte účastníky akce

  Sdílejte vaše vize, cíle a udržitelné inciativy s delegáty

 3. 3

  Snižujte uhlíkovou stopu

  Preferujte udržitelnější způsoby přepravy do a v rámci destinace. Podporujte vaše delegáty v cestování MHD či prostřednictvím sdílených služeb

 4. 4

  Omezte produkci odpadu a celkovou spotřebu

  Sledujte množství vyprodukovaného odpadu během vaší akce a dbejte na recyklaci použitých zdrojů

 5. 5

  Nezapomeňte na lokální komunitu

  Spolupracujte s lokálními subjekty a podporujte místní komunity a projekty. HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví vytvořila seznam organizací poskytujících příležitosti pro dobrovolnictví, kde můžete najít a oslovit vhodné partnery.

 6. 6

  Myslete na přidanou hodnotu

  Plánujte vaši akci tak, aby zanechala v destinaci pozitivní a dlouhodobý odkaz.

Novinky z udržitelné Prahy

Spolupracujeme s

Najděte svého udržitelného dodavatele

Objevte společnosti a služby, které budou splňovat vaše požadavky na organizaci udržitelné akce. Detailní informace o udržitelných iniciativách a nabídkách ověřených společností najdete v našem venue finderu.