11 členů Hybrid City Alliance představilo své úspěchy na cestě ke Globálnímu protokolu pro asociační kongresy

12/10/2022
11 členů Hybrid City Alliance představilo své úspěchy na cestě ke Globálnímu protokolu pro asociační kongresy

11 z 24 členů Hybrid City Alliance prokázalo své úspěchy v souladu svých aktivit s protokolem Global Association Meeting Protocol. 11 členů poskytlo dílčí podrobnosti, případové studie a ukázky osvědčených postupů, které členové uskutečnili od chvíle, kdy se zavázali k plnění protokolu na veletrhu IMEX ve Frankfurtu. Tuto iniciativu podpořila Mezinárodní kongresová asociace ICCA.

The Hybrid City Alliance (HCA), která se může pochlubit 24 členskými městy v 16 zemích na 5 kontinentech světa, se zavázala k rozvoji a implementaci strategií založených na poznatcích a doporučeních Globálního protokolu pro asociační kongresy (Global Association Meetings Protocol) ICCA. Výsledky doručené z těchto 11 destinací představují úvodní pokroky dosažené aliancí HCA, přičemž představení dalších úspěšných výsledků se očekává na listopadovém kongresu ICCA v Krakově. 

"Hybrid City Alliance vznikla ze společné potřeby rozvíjet nové nápady a kreativně myslet v době představující skutečnou výzvu pro celé odvětví," komentuje Bas Schot, šéf The Hague Convention Bureau a jeden ze zakladatelů aliance hybridních měst HCA. "Zatímco výzvy se změnily, potřeba dále se vyvíjet se nezměnila, což je také důvod, proč jsme se jako skupina rozhodli, že se musíme zaměřit na udržitelnost a změnu klimatu – na dvě z pravděpodobně nejdůležitějších témat dnešního světa. Jsem ohromen širokou škálou způsobů, jakými naši členové postupují v plnění cílů protokolu a těším se na jejich dlouhodobý vliv na planetu a lidi v jejich okolí."

Úvodní zprávy o pokrocích následujících členů Hybrid City Alliance najdete na https://www.hybridcityalliance.org pod profily jednotlivých členů (nebo klikněte na konkrétní odkazy níže):

 

Globální protokol pro asociační konference, popisovaný jako Strategie budoucnosti globálního kongresového průmyslu, se zaměřuje na čtyři klíčové pilíře. Vzhledem k rozdílným lokálním a regionálním prioritám se tempo pokroku u každého pilíře v různých městech liší, jak je uvedeno níže. 

Udržitelnost, rovnost a společenský přesah 

Udržitelnost, rovnost, diverzita a inkluze jsou společně se společenským přesahem pro asociační klienty na prvním místě, pokud jde o výběr města, Destinace by proto měly na účinnější plnění těchto priorit vyčlenit více zdrojů.

Edmonton a Kuala Lumpur prokázaly v rámci tohoto pilíře mimořádný úspěch ve všech oblastech. Haag prokázal úspěch v oblasti rovnosti, diverzity a inkluze s udržitelností, zatímco Fukuoka, Lausanne / Montreux Congress, Ottawa, Praha, Sydney a také Curych dosahují pokroku v kategorii udržitelnosti.

Krizové plánování a zmírňování dopadu krizí

Protokoly ke zvýšení bezpečnosti, zdraví a ochrany by měly být dále posilovány a kodifikovány tak, aby poskytovaly ochranu před budoucími katastrofickými otřesy a dlouhodobými tlaky, které mají dopad na kongresy a eventy. 

Členská města HCA zde dosáhla rozsáhlého pokroku, což prokázaly Edmonton, Kuala Lumpur, Lausanne / Montreux Congress, Liverpool, Praha, Sydney, Taipei a Haag.

Prosazování a přístupy

Asociační klienti od destinací a jejich partnerů vyžadují, aby i nadále důrazně prosazovali odstraňování překážek v cestování. 

Prosazování a přístupy byly v ohništi zájmů Edmontonu, Kuala Lumpur, Lausanne / Montreux Congress, Liverpoolu, Prahy, Sydney a Haagu.

Spojení sektorů a komunit

Poskytování přístupu k místním klastrům vyspělých průmyslových odvětví a vůdčích osobností v komunitách je rozhodující pro přilákání konferencí v těchto odvětvích. Propagace intelektuálních kapacit stejně tak jako kapacit budov zlepšuje konkurenceschopnost destinace a posiluje společenský přesah pro klienta.

Obzvláště v posledním pilíři zaznamenala HCA výrazný úspěch – významného pokroku v něm dosáhla všechna uvedená města.

Lesley Mackay, zakládající členka HCA a viceprezidentka Ottawa Tourism, uzavírá: "Nyní je čas provést zásadní změny, které budou přínosem pro naše děti a jejich děti. Jako průmysl zaměřený na propojování lidí, na vzdělávání, budování vztahů a rozvíjení nových nápadů, jsme v jedinečné pozici, která nám umožňuje, abychom pozitivně ovlivnili svět kolem nás. Jsem velmi hrdá na to, že mohu být součástí takové progresivní skupiny destinací a těším se na vše, co můžeme společně dosáhnout v nadcházejících letech."

Další z členů HCA budou v nadcházejících týdnech a měsících doplňovat a aktualizovat své odpovědi na protokoly. Iniciativa byla realizována s podporou Mezinárodní kongresové asociace ICCA. 

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.