7. ročník Mezinárodní konference o vodíkových technologiích stvrdil padesátiletou historii výzkumu vodíku v ČR

21/08/2018
7. ročník Mezinárodní konference o vodíkových technologiích stvrdil padesátiletou historii výzkumu vodíku v ČR

V polovině července 2017 proběhl v Praze sedmý ročník Mezinárodní konference o vodíkových technologiích. První myšlenka na získání konference do Prahy se objevila již v roce 2009, kdy kandidaturu zaštítila tenkrát relativně nově vzniklá Česká vodíková technologická platforma (HYTEP). Lokálním ambasadorem sedmého ročníku konference se stal profesor Dr. Ing. Karel Bouzek, který za přivedení konference do Prahy získal v roce 2018 ocenění za Kongres roku 2017 do 500 účastníků. Ocenění každoročně uděluje Prague Convention Bureau těm kongresovým velvyslancům, kteří se v předcházejícím roce nejvíce zasloužili o rozvoj kongresového průmyslu v Praze.

„Získání konference pro Prahu bylo poměrně náročné, ale náročnější byla její příprava a celkové organizační zajištění na takové úrovni, aby uspokojila všechny její účastníky,“ dodává profesor Bouzek a pokračuje: „Příprava kandidatury probíhala ve spolupráci HYTEP za odbornou stránku a C-IN společně s Prague Convention Bureau za organizační stránku akce. Kandidatura byla původně ohlášena na sesterskou konferenci, konkrétně World Hydrogen Energy Convention (WHEC) konanou v roce 2016. Vodíkové technologie byly v rámci České republiky v dané době v plenkách a dosud nikdy se tento typ konference nekonal v rámci bývalé východní Evropy.“

Ač se to nemusí z dříve řečeného zdát, historie výzkumu vodíkových technologií má v České republice dlouhou tradici. Již v 60. letech 20. století probíhal vývoj alkalických palivových článků, poté však aktivita na tomto poli utichla a renesance nastala až se začátkem nového tisíciletí. „Je vhodné zde připomenout, že právě v České republice byl jako v první zemi post-komunistického bloku vyvinut a uveden do provozu autobus poháněný vodíkovým palivovým článkem a instalována vodíková plnicí stanice. A následovaly další projekty. Poslední roky jsou pak charakterizovány nárůstem zájmu rovněž ze strany komerční, ale i veřejné sféry,“ komentuje profesor Bouzek.

Uspořádání sedmého ročníku Mezinárodní konference o vodíkových technologiích pro Prahu a Českou republiku znamenalo, že destinace byla uznána za dostatečně zralou v oblasti vodíkových technologií k tomu, aby organizovala jednu z nejvýznamnějších světových odborných konferencí specializovaných výhradně na tuto tematiku. Bezesporu také přispěla i k úrovni, které vodíkové technologie u nás v tomto časovém intervalu dosáhly. Na to, jak konferenci vnímali sami účastníci jsme se opět zeptali pana profesora Bouzka: „Odborný program sestával z řady paralelních sekcí pokrývajících široké spektrum problematik. Kladně byly přijaty plenární přednášky přednesené významnými osobnostmi z oblasti vodíkových technologií a velký zájem účastníků i hostů vzbudila souběžně probíhající výstava. V neposlední řadě to byla i slavnostní večeře, která se konala v Hergetově cihelně. Prostředí s výhledem na Staré Město bylo nádherné. Osobně považuji za největší překvapení zastoupení účastníků z Japonska, kteří představovali jednoznačně nejsilnější národnostní skupinu. To vypovídá hodně o tom, jak velkou perspektivu Japonsko vodíkovým technologiím přikládá.“

Profesor Bouzek se aktivně zapojuje do procesů kandidatur a získávání kongresů již více než dvacet let. V roce 1996 se poprvé zapojil do příprav kongresu, a to čtvrtého ročníku European Symposium on Electrochemical Engineering (ESEE). „Byla to bezesporu zajímavá zkušenost. Hodnocení příspěvků a veškerá agenda probíhaly ještě na papíře bez podpory elektronických systémů. O tom, že se konference nakonec zřejmě vydařila, svědčí skutečnost, že se do Prahy do dnešního dne ještě dvakrát vrátila, a to konkrétně v roce 2008 (8th ESEE) a 2017 (11th ESEE),“ hodnotí svou první zkušenost s organizací kongresu profesor Bouzek. Do budoucna by rád navázal na úspěch sedmého ročníku Mezinárodní konference o vodíkových technologiích a ucházel se o organizování jednoho z příštích ročníků World Hydrogen Energy Convention (WHEC). V mezičase se bude nadále věnovat realizaci již tradiční akce Hydrogen Days, která se v tomto roce koná již podeváté opět společně ve spolupráci s organizačním partnerem agenturou C-IN. „Jedná se o konferenci menšího formátu. Nicméně ji přičítáme značný význam s ohledem na užší propojení aktivit zemí našeho regionu. Primárně zemí Visegrádské skupiny doplněných například o Ukrajinu, či Rumunsko. Centrální pozice Prahy a České republiky přímo vybízí k budování mostů mezi západem a východem Evropy,“ uzavírá profesor Bouzek.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.