AIM Group International se podpisem připojil k iniciativě “Net Zero Carbon Events”

06/01/2022
AIM Group International se podpisem připojil k iniciativě “Net Zero Carbon Events”

Iniciativa zavazuje organizace k dosažení čisté nuly nejpozději do roku 2050 a snížení emisí skleníkových plynů na polovinu do roku 2030.

AIM Group International, společnost specializující se na konference, eventy a komunikaci s více než 60 lety zkušeností, s hrdostí oznamuje, že podepsala závazek "Net Zero Carbon Events", společnou iniciativu napříč eventovým a kongresovým průmyslem k dosažení cílů stanovených v Pařížské klimatické dohodě.

"Jsme přesvědčeni, že dosažení udržitelné dlouhodobé a prosperující budoucnosti pro eventový průmysl závisí na nalezení nových způsobů, jak se setkávat, učit a spojovat se, které podporují trvalé zdraví naší planety," vysvětluje Annalisa Ponchia, ředitelka pro inovace společnosti AIM Group International. "AIM Group, jako lídr na trhu již více než 60 let, je odhodlána poskytovat nejmodernější formáty, technologie a řešení a je hrdá na to, že je signatářem iniciativy Net Zero Carbon Events, kterou považujeme za klíčovou hnací sílu změn v našem podnikání. Věříme, že takové změny lze dosáhnout pouze kolektivně-spojením našich snah a jsme odhodláni připojit se ke kolegům z našeho průmyslu na této náročné, ale rozhodující cestě."

Závazek "Net Zero Carbon Events" je výsledkem globální spolupráce v celém eventovém průmyslu. Více než sto zúčastněných partnerů z celého odvětví díky orgánu "Joint Meetings Industry Council" (JMIC) v průběhu uplynulých měsíců společně vytvořilo tento závazek s podporou sekretariátu UNFCCC (Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu). Závazek byl 10. listopadu představen na globálním klimatickém summitu COP26 ve skotském Glasgow. V době vzniku měl dokument více než 100 signatářů, což z něj činí v rámci odvětví eventů nejglobálnější a nejinkluzivnější společnou akci reagující na výzvy změny klimatu.

Podpisem dokumentu se AIM Group zavazuje zveřejnit náš pokrok na cestě k dosažení “čisté nuly” nejpozději do roku 2050, s předběžným cílem snížení globálních emisí skleníkových plynů o 50 % do roku 2030, v souladu s Pařížskou dohodou. Toto má být shrnuto do konce roku 2023.

AIM Group zapojí všechny své partnery a dodavatele a bude spolupracovat s klienty na prosazování změn napříč celým hodnotovým řetězcem. Aby bylo možné sledovat pokrok směrem k cílům, bude AIM Group měřit a sledovat své emise skleníkových plynů podle postupů osvědčených v oboru a nejméně každé dva roky bude podávat zprávy o svém pokroku,” vysvětluje Annalisa Ponchia. Dalším krokem iniciativy “Net Zero Carbon Events” je vypracování plánu, který podpoří cíle stanovené v závazku.

Pro AIM Group International a jeho pražskou pobočku je zapojení se do této iniciativy jen jednou z aktivit cílených na udržitelný rozvoj kongresového průmyslu. Skupina se problematice dlouhodobě věnuje a jednotlivé pobočky včetně té pražské se samozřejmě připojují. „Jako jedni z prvních jsme ještě dávno před pandemií onemocnění COVID-19 prosazovali takzvané paperless eventy – tedy akce s výrazně sníženou či nulovou spotřebou papíru. Připojili jsme se také například k IAPCO Plastic Pledge. U kongresů nejenže vypočítáváme uhlíkovou stopu, ale snažíme se jí zcela neutralizovat. Březnový pražský kongres WEEC tak kupříkladu věnuje vybrané finance na podporu výstavby solárních panelů v českých centrech, které se zaměřují na environmentální výchovu.  Loni jsme začali spolupráci s iniciativou TREEDOM, v rámci které se snažíme neutralizovat uhlíkovou stopu vysazováním a péčí o stromy v tropickém pásmu a současně podpořit i místní farmáře,“ objasňuje Dana Prejzková, Operations Manager pražské pobočky společnosti AIM. AIM Prague kromě výše zmíněného též jedná s Českou zemědělskou univerzitou o zapojení do Treedom v rámci 6. evropského kongresu biologie ochrany přírody (ECCB), který se bude konat na konci srpna 2022 v Praze. „V rámci eventů externích i interních se snažíme minimalizovat odpad, recyklujeme a věnujeme se optimalizaci F&B. Samozřejmostí je preference veřejné dopravy.  V neposlední řadě jsme na podzim 2021 získali pro pražskou pobočku certifikát ISO 14001 – Environmentální management,“ uzavírá Dana Prejzková.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.