AIM Group International zavádí nový etický kodex

13/02/2018
AIM Group International zavádí nový etický kodex

AIM Group International, přední společnost zabývající se organizací kongresů, konferencí a akcí, zavedla nový etický kodex pro všechny italské a zahraniční společnosti skupiny.Etický kodex shrnuje firemní hodnoty AIM Group International se závazkem k podnikatelské korektnosti, spravedlivé hospodářské soutěži, posílení lidských zdrojů, loyality a transparentnosti, profesionalitě, environmentální udržitelnosti a přísnému dodržování všech zákonů a předpisů.

"Naše odhodlanost k etickému a odpovědnému podnikání je součástí DNA skupiny AIM Group již od jejího založení a vede nás k tomu, abychom vytrvale bděli nad dodržováním těchto zásad," uvádí Gianluca Buongiorno, prezident AIM Group International. "Považujeme za důležité představit náš nový etický kodex aktualizovaný v návaznosti na nově zaváděné předpisy. Musí být jediným platným základním vzorem pro všechny společnosti a aktivity skupiny, v Itálii i v zahraničí."

Podle Etického kodexujsou nejen všichni manažeři, zaměstnanci a spolupracovníci AIM Group, ale i konzultanti, dodavatelé, obchodní partneři a všichni, kteří jednají jménem skupiny AIM, povinni dodržovat její zásady a pravidla. Skupina AIM je proto odhodlána podporovat informovanost o etickém kodexu jak vnitřně - realizací odborně zaměřených školení pro zaměstnance, tak externě - zapojením dodavatelů a partnerů.

Etický kodex zavádí také novou funkci pracovníka pro zajišťování dodržování předpisů, jehož úkolem je poskytovat podporu při objasňování pravidel, dohlížet nad jejich uplatňováním a prověřovat ohlášená porušení. Kromě toho bude také koordinovat komunikační a vzdělávací aktivity týkající se kodexu. Touto rolí byl ve skupině AIM pověřen Paolo Ottone, vedoucí oddělení kvality v této  společnosti.

Zvláštní pozornost je pak věnována dodržování zákonů a kodexů chování v rámci spolupráce s veřejnou správou a vládami při organizaci akcí se zdravotníky a předcházení střetům zájmů.

Společnost AIM Group International, která je lídrem v oblasti kongresového průmyslu již více než 55 let, si je vědoma své odpovědnosti vůči klientům a všem zúčastněným stranám z hlediska etiky, udržitelnosti, transparentnosti a kvality služeb.

"Implementace nové etické charty je součástí vytrvalého odhodlání skupiny vytvářet si nástroje k zaručení vysokých odborných standardů a zajišťení dodržování těchto zásad," dodává Paolo Ottone. "Například italské společnosti skupiny AIM přijaly Model organizace a řízení podle legislativního nařízení č. 231/2001 a od roku 2000 má skupina certifikovaný Systém kvality UNI EN ISO 9001: 2015."

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.