AIM GROUP rozšiřuje svůj program udržitelnosti. Získala certifikát ISO 20121 a představila manažerku udržitelnosti

09/04/2024
AIM GROUP rozšiřuje svůj program udržitelnosti. Získala certifikát ISO 20121 a představila manažerku udržitelnosti

Společnost AIM Group International, globální lídr v oblasti konferencí, eventů a komunikace, nadále buduje svou reputaci v oblasti udržitelnosti prostřednictvím klíčových iniciativ, včetně certifikace ISO 20121 pro udržitelné řízení eventů.

Certifikace ISO 20121 odráží závazek skupiny podstoupit přísné hodnocení a hloubkové audity, které byly prováděny po dobu několika měsíců a vztahují se na všechny společnosti se sídlem v Itálii i na  dceřiné společnosti - včetně AIM Group Česká republika - a na všechny provozovny. AIM GROUP Prague již získala také certifikát ISO 14001, který standardizuje systémy environmentálního managementu v organizacích.

Annalisa Ponchia, bývalá ředitelka skupiny pro inovace, vkládá své bohaté zkušenosti a odhodlání do plánu posunout udržitelnost skupiny AIM do nových výšin. Ve své nové funkci bude mít Annalisa za úkol udávat směr v oblasti udržitelného řízení a produkce eventů.

"Jako manažerka pro udržitelnost jsem odhodlána posouvat program udržitelnosti společnosti kupředu. Tato klíčová role podtrhuje náš neochvějný závazek upřednostňovat udržitelnost a zavádět špičkové postupy v oblasti řízení a produkce akcí," říká Annalisa Ponchia.

Jedním z klíčových cílů Annalisy je pomáhat firemním klientům a asociacím s integrací udržitelných postupů v eventech a komunikačních iniciativách, a to v souladu se závazkem skupiny v Net Zero Carbon Events – společné iniciativě celého MICE odvětví k plnění cílů stanovených Pařížskou klimatickou dohodou, k níž se skupina AIM připojila v roce 2021.

"Tato pozice vyžaduje udržování kroku s nejnovějšími trendy a vývojem v oblasti udržitelného řízení a produkce akcí. To zahrnuje hloubkový výzkum a hodnocení nových technologií, materiálů a metodik, které mohou účinně snížit ekologickou stopu eventů a komunikačních projektů," vysvětluje Annalisa.

Kromě toho bude Annalisa řídit interní iniciativy skupiny AIM v oblasti udržitelnosti. To zahrnuje stanovení cílů udržitelnosti, rozvoj programů školení zaměstnanců a důsledné sledování a reportování výsledků v oblasti udržitelnosti. Například integrace umělé inteligence do provozu skupiny je jedním z jejích prvních velkých projektů, do kterého se zapojili zaměstnanci. Nástroje fungující na bázi umělé inteligence mohou pomoci efektivně hospodařit s energií, minimalizovat množství odpadu a podporovat ekologické postupy, stejně jako monitorovat a snižovat uhlíkovou stopu.

Dalším významným milníkem skupiny AIM je nadcházející zveřejnění její první zprávy o udržitelnosti - komplexního dokumentu, který nastíní dosažené výsledky v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení v roce 2023.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.