Aktuální informace ke COVID-19 v České republice

30/03/2021
Aktuální informace ke COVID-19 v České republice

Vláda znovu zavedla nouzový stav, a to s platností od 5. října do 11. dubna 2021.

Více informací můžete nalézt též v našem Q&A dokumentu (poslední aktualizace: 30/03/2020 10:00) A TÉŽ V INFOGRAFICE. Oba dokumenty jsou ke stažení zde.

Prosíme všechny, aby si kompletní znění jednotlivých opatření pročetli na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, Vlády ČRMinisterstva zahraničí ČR.

Dodatky a vysvětlení některých opatření můžete najít již nyní na webu Asociace hotelů a restaurací ČR. Pro podnikatele je také dostupný souhrn informací na webu Hospodářské komory České republiky, kde je k dispozici též formulář, skrze který lze zaslat dotaz související s COVID-19.

Může se hodit:

 • od půlnoci ze středy 24. února na čtvrtek 25. února vstoupí v České republice v platnost přísnější pravidla pro nošení osobních ochranných prostředků na veřejně přístupných místech. Nově bude v určených místech nutné nosit respirátor minimálně třídy KN95, FFP2 či obdobný prostředek naplňující všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC. Nebude tedy už možné využít třeba doma vyrobené látkové roušky;
 • MPO vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu COVID – Veletrhy/kongresy, který se nám povedlo spolu partnery připravit a prosadit k uskutečnění. Žádosti je možné podávat od 6. dubna 2021 od 9:00 hodin do 31. května 2021 prostřednictvím informačního systému AIS MPO. Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, je 1. březen až 31. říjen 2020. Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR. Maximální výše podpory činí 20 mil. Kč na jednoho žadatele. Veškeré potřebné dokumenty a více informací najdete zde;
 • vláda na mimořádném jednání v pátek 26. března 2021 rozhodla na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny o prodloužení nouzového stavu do 11. dubna včetně. Zároveň do stejného data prodloužila i všechna dosud platná krizová opatření;
 • drobní podnikatelé či lidé pracující na dohodu o provedení práce, kteří byli ekonomicky postiženi v důsledku epidemie koronaviru, budou moci čerpat tzv. kompenzační bonus i v dubnu;
 • kabinet projednal také změny rámcových podmínek podpory Covid – Ubytování II, které navrhla ministryně pro místní rozvoj na základě konzultací s profesními svazy i s potenciálními žadateli o podporu. Jedná se především o upřesnění kategorií ubytovacího zařízení, na která mohou žadatelé o dotaci peníze z programu čerpat. Dotační program také reflektuje rozhodnutí Evropské komise navýšit limitu článku 3.1 Dočasného rámce z 800 tisíc na 1,8 milionu eur;
 • Zároveň s platností od 1. března došlo k dalšímu zpřísnění opatření, která nově zahrnují i zákaz překračování hranic okresů v ČR. Prosím sledujte bedlivě web vláda.cz pro další informace;
 • Ve spolupráci s oborovou aliancí se Prague Convention Bureau podařilo prosadit realizaci nového programu COVID – veletrhy/kongresy pro podnikatele působící v tomto odvětví. Podporu získají ti, kteří v důsledku protiepidemických nařízení vlády přišli alespoň o 30 procent obratu za březen až říjen roku 2020 oproti stejnému období roku 2019;
 • vláda schválila další prodloužení Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus, a to do 30. dubna 2021;
 • vláda odsouhlasila dva nové dotační programy na pomoc podnikatelům postiženým dopady vládních protiepidemických opatření a koronavirové krize obecně. Oba jsou alternativou současných covidových programů s výjimkou Antiviru a Covid – Nájemné. První program Covid 2021 bude dotací na provozní náklady ve výši až 500 korun na den za každého zaměstnance. Podmínkou pro přiznání podpory je alespoň padesátiprocentní pokles tržeb za rozhodné období oproti srovnávacímu období a že žadatel nebyl ke dni 31. 12. 2019 podnikem v obtížích. Na tento program bylo vládou vyčleněno 6 miliard korun. Alternativou pro podnikatele bude program Covid – Nepokryté náklady. O pomoc z tohoto programu si budou moci zažádat ti podnikatelé, pro které nebude program Covid 2021 výhodný, či ty subjekty, které doposud nemohly získat odpovídající podporu. I tento program je založen na podmínce poklesu obratu nejméně o 50 procent za rozhodné období a zároveň na podmínce, že se podnikatelský subjekt nachází za rozhodné období ve ztrátě. Dotace ve výši 60 procent nepokrytých fixních nákladů, maximálně 40 milionů korun, má těmto podnikatelům pomoci s úhradou části nákladů či výdajů, které nejsou pokryty výnosy nebo příjmy. Také na tento program bude připraveno až šest miliard korun. Detailnější informace připravené Hospodářskou komorou, naleznete již nyní v našem extranetu;
 • dalších osm miliard korun přidá vláda na pokrytí nákladů cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus;
 • Nejpozději od 26. března se do povinného testování zaměstnanců budou muset zapojit i malé firmy zaměstnávající nejméně deset osob;
 • dále se prodlužuje prominutí daně z přidané hodnoty u respirátorů a nově i příslušenství k nim, a to do 3. června;
 • zároveň byl posunut termín podání daňových přiznání, a to do 3. května, resp. 6. června pro ty subjekty s prodlouženou lhůtou;
 • Prague Convention Bureau se připojilo k otevřenému dopisu svazů a asociací, který se vyjadřuje k novému návrhu balíčku kompenzací pro rok 2021 vztahujících se k současné koronavirové krizi. Celé znění dopisu naleznete na našem blogu;

 • Vláda schválila návrh, který rozšiřuje možnost poskytnutí státní záruky za bankovní úvěry prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti i pro podnikatele v segmentu ubytovacích služeb;
 • Vláda schválila další finanční pomoc pro uzavřené podniky ve výši 400 korun na zaměstnance;
 • Ministerstvo zdravotnictví bude aktuální epidemiologickou situaci nově mapovat pomocí rizikového skóre PES (protiepidemický systém). Kraje budou řazené do pěti úrovní, od kterých budou odvislá také příslušná protiepidemická opatření;
 • Vláda schválila program COVID – cestovní ruch, cílený na cestovní kanceláře a agentury a též na průvodce;
 • Praha ve spolupráci s Hospodářskou komorou zřídila pro podnikatele, živnostníky a firmy podnikající v hlavním městě, na které dopadly důsledky vládních opatření v souvislosti s nemocí COVID-19, novou bezplatnou podnikatelskou poradnu;
 • vláda navrhla o tři měsíce odsunout novou povinnost pořídit si národní průkaz průvodce, nový termín zavedení povinnosti je 1. března 2021;
 • 6. května 2020 proběhla tisková konference hlavního města Prahy, kde byla prezentována opatření na podporu kultury a opatření v rámci podpory cestovního ruchu na tuto turistickou sezónu. Prague Convention Bureau vzneslo komentáře k podpoře kongresového průmyslu. Záznam tiskové konference si můžete pustit zde;
 • Praha připravuje záměr na zřízení Fondu pro zachování, obnovu a rozvoj podnikání a poskytování služeb. Ten by mohl alokovat řádově miliardy korun. Součástí usnesení je také výzva vládě, aby neprodleně přijala efektivní opatření na podporu podnikání na území hlavního města Prahy. Více informací zde; 
 • Pražští zastupitelé jednomyslně podpořili odpuštění poplatků a nájemného za předzahrádky a uliční prodej, a to až do konce roku 2020. Detaily rozhodnutí najdete zde.
 • Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a Fórum cestovního ruchu ČR poslaly premiérovi a vládě otevřený dopis s návrhy na záchranu podnikatelů v oblasti cestovního ruchu, na kterém se Prague Convention Bureau podílelo. Dopis spolu s návrhy najdete zde;

 • Vláda změnila cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus upravující státní příspěvek zaměstnavatelům vyplácejícím náhrady mezd zaměstnancům na překážkách v souvislosti s koronavirem a stanovila principy správy tohoto příspěvku, který bude vyplácet Úřad práce;
 • CzechInvest ve spolupráci s MPO a MZ spustili web spojumemecesko.cz, na kterém můžete nabídnout své volné kapacity státu či jiným firmám nebo naopak pomoc poptat;
 • agentura CzechTrade bude po dobu krize nabízet své poradenské služby zdarma;
 • Praha nebude nájemcům účtovat úroky z prodlení plateb nájemného. Rada hl. m. Prahy též revokovala usnesení, které mělo zvednout nájem v komerčních prostorách města o 2,8 % pro rok 2020;
 • souhrn úlev v daňové oblasti v rámci Liberačního balíčku je k dispozici na webu MF zde; více informací pro daňové poplatníky je k dispozici v Průvodci, který připravila Finanční správa;
 • některé advokátní kanceláře nyní nabízejí své právní služby zcela zdarma subjektům, postiženým aktuální situací: Frank Bold či eLegal;
 • pro nejnovější zprávy o jednání o náhradách a finanční podpoře pro podniky zasažené nastalou situací doporučujeme sledovat též web Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR; ·    

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.