Aktuální informace ke COVID-19 v České republice

14/09/2021
Aktuální informace ke COVID-19 v České republice

Aktuální informace ke COVID-19 v České republice a aktuálně uplatňovanému pandemickému zákonu.

Více informací můžete nalézt též v našem Q&A dokumentu (poslední aktualizace: 14/09/2021 10:00) A TÉŽ V INFOGRAFICE. Oba dokumenty jsou ke stažení zde.

Hromadné akce znovu povoleny

Vláda schválila hlášení hromadných akcí

Vláda na svém jednání 12. července schválila nové opatření, které nařizuje pořadatelům hromadných akcí s předpokládanou účastí více než 1 000 osob, aby pořádání této akce oznámili příslušné krajské hygienické stanici. V případě akcí konaných do 22. července 2021 včetně tak musí učinit bezodkladně, v případě akcí konaných od 23. července 2021 pak nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení akce. 

 • při konání veletrhů lze umožnit přítomnost max. 1 osoby na 10 m2, a to při dvoumetrových rozestupech mezi návštěvníky;
 • maximální počet účastníků na vzdělávacích a jiných hromadných akcích je stanoven na 5 000 ve venkovních prostorech (pokud se uplatňují sektory na stání, platí dvoumetrové rozestupy a limit max 1 divák na 4 m2);
 • maximální počet účastníků na vzdělávacích a jiných hromadných akcích je stanoven na 2 000 ve vnitřních prostorech a zároveň nesmí být přítomno více diváků než 75 % celkové kapacity míst k sezení; všichni diváci musí být usazeni;
 • v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2 000 osob, lze obsadit nejvýše 50 % kapacity sedících diváků; všichni diváci musí být usazeni a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo;
 • vzdálenost diváků od místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m;
 • i nadále platí povinnost prokázat se negativním testem / očkováním / prodělaným onemocněním COVID a povinnost nošení respirátorů.

Od 1. srpna pak dojde k následujícímu navýšení limitů (detaily zde).

 • při konání veletrhů lze umožnit přítomnost max. 1 osoby na 10 m2, a to při 1,5metrových rozestupech mezi návštěvníky. Zaplnit lze 75 % kapacity účastníků;
 • maximální počet účastníků na vzdělávacích a jiných hromadných akcích je stanoven na 7 000 ve venkovních prostorech (pokud se uplatňují sektory na stání, platí limit max 1 divák na 2 m2 a dodržení maximálních možných rozestupů);
 • maximální počet účastníků na vzdělávacích a jiných hromadných akcích je stanoven na 3 000 ve vnitřních prostorech a zároveň nesmí být přítomno více diváků než 100 % celkové kapacity míst k sezení; všichni diváci musí být usazeni;
 • v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 3 000 osob, lze obsadit nejvýše 100 % kapacity sedících diváků, ale pouze za předpokladu, že všichni diváci splňují podmínky podle bodu I/16 písm. c) nebo d) výše zmíněného nařízení; všichni diváci musí být usazeni;
 • vzdálenost diváků od místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m;
 • i nadále platí povinnost prokázat se negativním testem / očkováním / prodělaným onemocněním COVID a povinnost nošení respirátorů.

Od 1. září dojde k následujícímu změnám:

 • Nově může provozovatel umožnit vstup na veletrhy a prodejní hospodářské výstavy takovému počtu lidí, aby bylo možné dodržet rozestupy 1,5 metru.
 • Změna se týká i kapacit osob na kongresech a vzdělávacích akcích. Zde bude možné naplnit až 100 % kapacity. V prostorech s kapacitou do 3 000 diváků musí návštěvníci splnit některý z požadavků OTN (očkované osoby, testované osoby, osoby s prodělanou nemocí). Při vyšší kapacitě pak z počtu diváků nad 3 000 musí minimálně polovina z těchto diváků očkována nebo po prodělání onemocnění covid-19 a zbývající část kapacity může být obsazena osobami disponujícími ostatními způsoby prokázání bezinfekčnosti.
 • Mění se také nejvyšší možný počet osob, které mohou sedět u stolu v restauracích a klubech ze 4 na 6.

Prosíme všechny, aby si kompletní znění jednotlivých opatření pročetli na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, Vlády ČRMinisterstva zahraničí ČR.

Dodatky a vysvětlení některých opatření můžete najít již nyní na webu Asociace hotelů a restaurací ČR. Pro podnikatele je také dostupný souhrn informací na webu Hospodářské komory České republiky, kde je k dispozici též formulář, skrze který lze zaslat dotaz související s COVID-19.

Může se hodit:

 • s platností od úterý 22. června, se do pravidel pro prokazování se certifikátem o očkování doplňují i certifikáty v anglickém jazyce vydané oprávněným subjektem v České republice a členských státech EU a také certifikáty vydané ve třetích zemích občanovi České republiky. Vzory schválených národních certifikátů zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách;  
 • Nárok na finanční pomoc od státu za nařízené uzavření budou mít nově i nestátní vlastníci nemovitých kulturních památek, které jsou běžně přístupné veřejnosti. Nestátní vlastníci a provozovatelé hradů, zámků, církevních objektů či skanzenů budou moci od státu získat úhradu až 80 procent provozních nákladů vztahujících se k činnosti provozování kulturní nemovité památky za rok 2020;
 • vláda odsouhlasila zrušení povinného testování u všech typů zaměstnavatelů, a to od 1. července;
 • vláda schválila návrh Národního plánu obnovy za téměř 200 miliard. Detaily plánu můžete již nyní nalézt na dedikovaném webu https://www.planobnovycr.cz/;
 • ministerstvo zdravotnictví vydalo seznam samovyšetřovacích testů, které doporučuje pro použití ve firmách po 1. 5. 2021. Původní seznam, který čítal 778 testů, ministerstvo proškrtalo na pouhých 85 položek. Antigenní testy, nakoupené do 30. 4. 2021, lze používat pro testování zaměstnanců nadále i po 1. 5. 2021 (tedy i v případě, že od 1. 5. 2021 výjimku nově nezískaly);
 • od 10. května vláda odsouhlasila i úpravu mimořádného opatření nařizujícího nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Nově už nebude povinné nosit ochranu venku tam, kde bude možné dodržet maximální počet dvou osob na méně než dvou metrech. Z tohoto pravidla pak bude platit výjimka na nezbytně nutnou dobu pro konzumaci potravin a nápojů mimo provozovny stravovacích služeb;
 • stát se v době epidemie koronaviru zaručí firmám i za úvěry na investiční akce. Rozšíření stávajícího programu Covid III schválila na jednání v pondělí 12. dubna 2021 vláda. Firmy tak budou moci získat záruku od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. i za komerční úvěry na investice. Podnikatelé si tak budou moci půjčit na investice až 90 milionů korun;

 • Ve spolupráci s oborovou aliancí se Prague Convention Bureau podařilo prosadit realizaci nového programu COVID – veletrhy/kongresy pro podnikatele působící v tomto odvětví. Podporu získají ti, kteří v důsledku protiepidemických nařízení vlády přišli alespoň o 30 procent obratu za březen až říjen roku 2020 oproti stejnému období roku 2019;
 • Prague Convention Bureau se připojilo k otevřenému dopisu svazů a asociací, který se vyjadřuje k novému návrhu balíčku kompenzací pro rok 2021 vztahujících se k současné koronavirové krizi. Celé znění dopisu naleznete na našem blogu;

 • Vláda schválila návrh, který rozšiřuje možnost poskytnutí státní záruky za bankovní úvěry prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti i pro podnikatele v segmentu ubytovacích služeb;
 • Praha ve spolupráci s Hospodářskou komorou zřídila pro podnikatele, živnostníky a firmy podnikající v hlavním městě, na které dopadly důsledky vládních opatření v souvislosti s nemocí COVID-19, novou bezplatnou podnikatelskou poradnu;
 • 6. května 2020 proběhla tisková konference hlavního města Prahy, kde byla prezentována opatření na podporu kultury a opatření v rámci podpory cestovního ruchu na tuto turistickou sezónu. Prague Convention Bureau vzneslo komentáře k podpoře kongresového průmyslu. Záznam tiskové konference si můžete pustit zde;
 • Praha připravuje záměr na zřízení Fondu pro zachování, obnovu a rozvoj podnikání a poskytování služeb. Ten by mohl alokovat řádově miliardy korun. Součástí usnesení je také výzva vládě, aby neprodleně přijala efektivní opatření na podporu podnikání na území hlavního města Prahy. Více informací zde; 
 • Pražští zastupitelé jednomyslně podpořili odpuštění poplatků a nájemného za předzahrádky a uliční prodej, a to až do konce roku 2020. Detaily rozhodnutí najdete zde.
 • Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a Fórum cestovního ruchu ČR poslaly premiérovi a vládě otevřený dopis s návrhy na záchranu podnikatelů v oblasti cestovního ruchu, na kterém se Prague Convention Bureau podílelo. Dopis spolu s návrhy najdete zde;

 • CzechInvest ve spolupráci s MPO a MZ spustili web spojumemecesko.cz, na kterém můžete nabídnout své volné kapacity státu či jiným firmám nebo naopak pomoc poptat;
 • agentura CzechTrade bude po dobu krize nabízet své poradenské služby zdarma;
 • Praha nebude nájemcům účtovat úroky z prodlení plateb nájemného. Rada hl. m. Prahy též revokovala usnesení, které mělo zvednout nájem v komerčních prostorách města o 2,8 % pro rok 2020;
 • některé advokátní kanceláře nyní nabízejí své právní služby zcela zdarma subjektům, postiženým aktuální situací: Frank Bold či eLegal;
 • pro nejnovější zprávy o jednání o náhradách a finanční podpoře pro podniky zasažené nastalou situací doporučujeme sledovat též web Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR; ·    

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.