Aktuální informace ke COVID-19 v České republice

11/04/2022
Aktuální informace ke COVID-19 v České republice

Aktuální informace ke COVID-19 v České republice a aktuálně uplatňovanému pandemickému zákonu.

Více informací můžete nalézt též v našem Q&A dokumentu (poslední aktualizace: 11/4/2022 10:00) A TÉŽ V INFOGRAFICE. Oba dokumenty jsou ke stažení zde.

 • Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 9. dubna zrušilo ochranná opatření, která stanovovala podmínky pro vstup do České republiky. Nově tedy bude možné do ČR přicestovat bez jakéhokoliv omezení, a to bez ohledu na zemi, ze které osoba cestuje;

Vláda schválila pomoc podnikatelům zasaženým pandemií

Podpora se týká konkrétně tří oblastí: cestovního ruchu, pořádání akcí a eventů a zájezdové dopravy. Pro programy COVID - Nepokryté náklady a COVID 2022 již byly vyhlášeny výzvy, odkazy najdete v textu níže.

 • Pro podnikatele z cestovního ruchu a pořádání akcí jsou připraveny dva programy. Program COVID – Nepokryté náklady mohou využít subjekty, kterým za období od 1. listopadu do 31. prosince 2021 poklesl obrat oproti roku 2019 nejméně o 50 %. Oprávněným žadatelům program poskytne podporu ve výši 50 % nepokrytých fixních nákladů, pořadatelům akcí pak 70 %. Celkem tak může žadatel z oblasti cestovního ruchu získat 1,5 milionu korun, pořadatelé akcí pak až 3 miliony. Na program jsou vyčleněny 2 miliardy korun. Vyhlášení výzvy je k dispozici zde.
 • Druhým programem je COVID 2022 – Sektorová podpora. Zde je stanovena podpora na jednoho příjemce ve výši 500 korun na den za každého zaměstnance v pracovním poměru. Celkem pak opět může žadatel z oblasti cestovního ruchu získat 1,5 milionu korun, pořadatelé akcí pak až 3 miliony. V programu je připraveno 1,75 miliardy korun. Vyhlášení výzvy je k dispozici zde.
 • Pro podnikatele z oblasti zájezdové dopravy je připravený program COVID Bus. Cílem je posílení likvidity, zachování provozu a udržení stávající nabídky služeb a pracovních míst. Na podporu mají nárok subjekty, jejichž obrat poklesl v období od 1. listopadu do 31. prosince 2021 oproti stejnému období roku 2019 vinou pandemie alespoň o 50 %. Jeden žadatel může z programu získat maximálně 2,5 milionu korun. Na výši příspěvku bude mít vliv například kapacita či emisní třída autobusů. Alokace programu je 400 milionů korun.

Více informací k dispozici též zde.

Vláda odsouhlasila nové finační kompenzace

 • vláda pozastavila s účinností od 1. ledna program Antivirus B určený pro refundace, kdy je zaměstnanec na překážce v práci ze strany zaměstnavatele kvůli dopadům epidemie koronaviru. Program Antivirus A pro refundaci platů zaměstnanců v karanténě či izolaci poběží dál do 30. června 2022;

Aktuální protipandemická opatření

 • Od 9. února se ruší povinnost prokazovat se certifikátem o očkování, certifikátem o prodělané nemoci, či testem při vstupu na akce, do restaurací či do ubytovacích zařízení. 
 • Od 15. února též dojde ke zkrácení platnosti certifikátů o ukončeném očkování (pro ty, kteří si nenechali aplikovat posilovací dávku) na 270 dní.
 • Od 25. října 2021 je opět zavedena povinnost používat respirátor ve všech vnitřních prostorech budov včetně pracovišť až na stanovené výjimky.
 • od 1. března se změní systém bezplatného testování klientů tuzemských zdravotních pojišťoven tak, že bezplatně k dispozici bude jen jeden test měsíčně místo dosavadních pěti, ale na druhou stranu budou mít tento nárok nově všichni pojištěnci bez ohledu na to, jestli jsou očkovaní, nebo ne;

Přehled toho, jaká opatření aktuálně platí jsou pak dostupná zde.

Limity pro hromadné akce

 • Od 1. března nejsou hromadné akce limitně omezeny co se týče počtu osob, které se jich mohou zúčastnit;
 • od 14. března bude nošení respirátorů či obdobně účinné ochrany dýchacích cest povinné už jen ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb a v prostředcích hromadné dopravy.

Prosíme všechny, aby si kompletní znění jednotlivých opatření pročetli na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, Vlády ČRMinisterstva zahraničí ČR.

Dodatky a vysvětlení některých opatření můžete najít již nyní na webu Asociace hotelů a restaurací ČR. Pro podnikatele je také dostupný souhrn informací na webu Hospodářské komory České republiky, kde je k dispozici též formulář, skrze který lze zaslat dotaz související s COVID-19.

Může se hodit:

 • s platností od úterý 22. června 2021, se do pravidel pro prokazování se certifikátem o očkování doplňují i certifikáty v anglickém jazyce vydané oprávněným subjektem v České republice a členských státech EU a také certifikáty vydané ve třetích zemích občanovi České republiky. Vzory schválených národních certifikátů zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách;  
 • vláda schválila návrh Národního plánu obnovy za téměř 200 miliard. Detaily plánu můžete již nyní nalézt na dedikovaném webu https://www.planobnovycr.cz/;
 • stát se v době epidemie koronaviru zaručí firmám i za úvěry na investiční akce. Rozšíření stávajícího programu Covid III schválila na jednání v pondělí 12. dubna 2021 vláda. Firmy tak budou moci získat záruku od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. i za komerční úvěry na investice. Podnikatelé si tak budou moci půjčit na investice až 90 milionů korun;

 • Ve spolupráci s oborovou aliancí se Prague Convention Bureau podařilo prosadit realizaci nového programu COVID – veletrhy/kongresy pro podnikatele působící v tomto odvětví. Podporu získají ti, kteří v důsledku protiepidemických nařízení vlády přišli alespoň o 30 procent obratu za březen až říjen roku 2020 oproti stejnému období roku 2019;
 • Prague Convention Bureau se připojilo k otevřenému dopisu svazů a asociací, který se vyjadřuje k novému návrhu balíčku kompenzací pro rok 2021 vztahujících se k současné koronavirové krizi. Celé znění dopisu naleznete na našem blogu;

 • Vláda schválila návrh, který rozšiřuje možnost poskytnutí státní záruky za bankovní úvěry prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti i pro podnikatele v segmentu ubytovacích služeb;
 • Praha ve spolupráci s Hospodářskou komorou zřídila pro podnikatele, živnostníky a firmy podnikající v hlavním městě, na které dopadly důsledky vládních opatření v souvislosti s nemocí COVID-19, novou bezplatnou podnikatelskou poradnu;
 • 6. května 2020 proběhla tisková konference hlavního města Prahy, kde byla prezentována opatření na podporu kultury a opatření v rámci podpory cestovního ruchu na tuto turistickou sezónu. Prague Convention Bureau vzneslo komentáře k podpoře kongresového průmyslu. Záznam tiskové konference si můžete pustit zde;
 • Praha připravuje záměr na zřízení Fondu pro zachování, obnovu a rozvoj podnikání a poskytování služeb. Ten by mohl alokovat řádově miliardy korun. Součástí usnesení je také výzva vládě, aby neprodleně přijala efektivní opatření na podporu podnikání na území hlavního města Prahy. Více informací zde; 
 • Pražští zastupitelé jednomyslně podpořili odpuštění poplatků a nájemného za předzahrádky a uliční prodej, a to až do konce roku 2020. Detaily rozhodnutí najdete zde.
 • Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a Fórum cestovního ruchu ČR poslaly premiérovi a vládě otevřený dopis s návrhy na záchranu podnikatelů v oblasti cestovního ruchu, na kterém se Prague Convention Bureau podílelo. Dopis spolu s návrhy najdete zde;

 • CzechInvest ve spolupráci s MPO a MZ spustili web spojumemecesko.cz, na kterém můžete nabídnout své volné kapacity státu či jiným firmám nebo naopak pomoc poptat;
 • agentura CzechTrade bude po dobu krize nabízet své poradenské služby zdarma;
 • Praha nebude nájemcům účtovat úroky z prodlení plateb nájemného. Rada hl. m. Prahy též revokovala usnesení, které mělo zvednout nájem v komerčních prostorách města o 2,8 % pro rok 2020;
 • některé advokátní kanceláře nyní nabízejí své právní služby zcela zdarma subjektům, postiženým aktuální situací: Frank Bold či eLegal;
 • pro nejnovější zprávy o jednání o náhradách a finanční podpoře pro podniky zasažené nastalou situací doporučujeme sledovat též web Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR; ·    

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.