Aktuální informace ke COVID-19 v České republice

03/01/2022
Aktuální informace ke COVID-19 v České republice

Aktuální informace ke COVID-19 v České republice a aktuálně uplatňovanému pandemickému zákonu.

Více informací můžete nalézt též v našem Q&A dokumentu (poslední aktualizace: 3/1/2022 10:00) A TÉŽ V INFOGRAFICE. Oba dokumenty jsou ke stažení zde.

 

Vláda schválila krizová opatření, kterými zpřísnila podmínky pro provoz některých služeb a pro konání hromadných akcí. 

 • S výjimkou pohřbů bude omezen maximální přípustný počet osob na volnočasových, kulturních, sportovních, vzdělávacích a dalších podobných akcích. U volnočasových aktivit dětí i dospělých, jako jsou různé spolkové, sportovní, kulturní, taneční, tradiční a jim podobné akce a oslavy, se snižuje maximální přípustný počet účastníků akce z tisíce na 100 osob. U návštěv kulturních představení, sportovních utkání, KONGRESŮ atd. bude možné nově do hlediště pustit nanejvýš 1 000 diváků, a to výhradně k sezení.

Vláda odsouhlasila nové finační kompenzace

 • vláda rozhodla, že podnikatelé, kteří v důsledku přijatých protiepidemických opatření přišli alespoň o 30 procent příjmů ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, budou moci požádat stát o finanční kompenzace. Vláda odsouhlasila také vypsání nových výzev v úspěšných podpůrných covidových programech Covid – Nepokryté náklady a Covid 2021. Více informací zde.
 • vláda pozastavila s účinností od 1. ledna program Antivirus B určený pro refundace, kdy je zaměstnanec na překážce v práci ze strany zaměstnavatele kvůli dopadům epidemie koronaviru. Program Antivirus A pro refundaci platů zaměstnanců v karanténě či izolaci poběží dál do 30. června 2022;

Vláda rozhodla o zpřísnění protiepidemických opatření

 • Od pondělí 22. listopadu nebude možné prokázat se PCR či antigenním testem všude tam, kde se do teď zákazníci či návštěvníci musí prokazovat podle pravidel O-T-N, tedy například u kadeřníka, v restauracích, hotelech, na kulturních či sportovních akcích nebo při návštěvách hradů, zámků nebo muzeí. Využít službu či jít na akci budou moci jen osoby naočkované nebo s potvrzením o prodělané nemoci. Detaily zde.
 • Mění se též podmínky pro ubytování osob. Od 22. listopadu se osoby cestující z pracovních důvodů budou moci prokázat také negativním RT-PCR testem mladším 72 hodin. Stejně tak osoby, které jsou v době, kdy začne opatření platit, již ubytované.
 • Vláda schválila pravidelné testování zaměstnanců vč. OSVČ
 • vláda též znovuzavádí krizové ošetřovné a tzv. izolačku - mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě. Více v tiskových zprávách MPSV ČR;
 • Od 25. října bude opět zavedena povinnost používat respirátor ve všech vnitřních prostorech budov včetně pracovišť až na stanovené výjimky.
 • Od 1. listopadu pak bude platit, že provozovatelé restaurací a dalších obdobných provozoven budou mít povinnost kontrolovat O-N, tedy zda má zákazník očkování či potvrzení o prodělání nemoci covid-19.
 • Zároveň dojde také ke zkrácení doby platnosti testů – antigenní test bude nově platit jen 24 hodin, PCR test 72 hodin. Přičemž bude i omezena úhrada preventivních testů. Nárok na bezplatné provedení testu (RAT antigenní test jednou za sedm dnů a dva PCR testy za kalendářní měsíc) budou mít nově jen osoby mladší 18 let, osoby, které se kvůli zdravotnímu stavu nemohou podrobit očkování a osoby, které podstoupily alespoň jednu dávku očkování.

Přehled toho, jaká opatření aktuálně platí jsou pak dostupná zde.

Vláda schválila hlášení hromadných akcí

Vláda na svém jednání 12. července schválila nové opatření, které nařizuje pořadatelům hromadných akcí s předpokládanou účastí více než 1 000 osob, aby pořádání této akce oznámili příslušné krajské hygienické stanici. V případě akcí konaných do 22. července 2021 včetně tak musí učinit bezodkladně, v případě akcí konaných od 23. července 2021 pak nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení akce. 

 • vzdálenost diváků od místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m;
 • i nadále platí povinnost prokázat se očkováním / prodělaným onemocněním COVID a povinnost nošení respirátorů.

Od 1. září dojde k následujícímu změnám:

 • Mění se nejvyšší možný počet osob, které mohou sedět u stolu v restauracích a klubech ze 4 na 6.

Prosíme všechny, aby si kompletní znění jednotlivých opatření pročetli na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, Vlády ČRMinisterstva zahraničí ČR.

Dodatky a vysvětlení některých opatření můžete najít již nyní na webu Asociace hotelů a restaurací ČR. Pro podnikatele je také dostupný souhrn informací na webu Hospodářské komory České republiky, kde je k dispozici též formulář, skrze který lze zaslat dotaz související s COVID-19.

Může se hodit:

 • s platností od úterý 22. června, se do pravidel pro prokazování se certifikátem o očkování doplňují i certifikáty v anglickém jazyce vydané oprávněným subjektem v České republice a členských státech EU a také certifikáty vydané ve třetích zemích občanovi České republiky. Vzory schválených národních certifikátů zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách;  
 • Nárok na finanční pomoc od státu za nařízené uzavření budou mít nově i nestátní vlastníci nemovitých kulturních památek, které jsou běžně přístupné veřejnosti. Nestátní vlastníci a provozovatelé hradů, zámků, církevních objektů či skanzenů budou moci od státu získat úhradu až 80 procent provozních nákladů vztahujících se k činnosti provozování kulturní nemovité památky za rok 2020;
 • vláda schválila návrh Národního plánu obnovy za téměř 200 miliard. Detaily plánu můžete již nyní nalézt na dedikovaném webu https://www.planobnovycr.cz/;
 • stát se v době epidemie koronaviru zaručí firmám i za úvěry na investiční akce. Rozšíření stávajícího programu Covid III schválila na jednání v pondělí 12. dubna 2021 vláda. Firmy tak budou moci získat záruku od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. i za komerční úvěry na investice. Podnikatelé si tak budou moci půjčit na investice až 90 milionů korun;

 • Ve spolupráci s oborovou aliancí se Prague Convention Bureau podařilo prosadit realizaci nového programu COVID – veletrhy/kongresy pro podnikatele působící v tomto odvětví. Podporu získají ti, kteří v důsledku protiepidemických nařízení vlády přišli alespoň o 30 procent obratu za březen až říjen roku 2020 oproti stejnému období roku 2019;
 • Prague Convention Bureau se připojilo k otevřenému dopisu svazů a asociací, který se vyjadřuje k novému návrhu balíčku kompenzací pro rok 2021 vztahujících se k současné koronavirové krizi. Celé znění dopisu naleznete na našem blogu;

 • Vláda schválila návrh, který rozšiřuje možnost poskytnutí státní záruky za bankovní úvěry prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti i pro podnikatele v segmentu ubytovacích služeb;
 • Praha ve spolupráci s Hospodářskou komorou zřídila pro podnikatele, živnostníky a firmy podnikající v hlavním městě, na které dopadly důsledky vládních opatření v souvislosti s nemocí COVID-19, novou bezplatnou podnikatelskou poradnu;
 • 6. května 2020 proběhla tisková konference hlavního města Prahy, kde byla prezentována opatření na podporu kultury a opatření v rámci podpory cestovního ruchu na tuto turistickou sezónu. Prague Convention Bureau vzneslo komentáře k podpoře kongresového průmyslu. Záznam tiskové konference si můžete pustit zde;
 • Praha připravuje záměr na zřízení Fondu pro zachování, obnovu a rozvoj podnikání a poskytování služeb. Ten by mohl alokovat řádově miliardy korun. Součástí usnesení je také výzva vládě, aby neprodleně přijala efektivní opatření na podporu podnikání na území hlavního města Prahy. Více informací zde; 
 • Pražští zastupitelé jednomyslně podpořili odpuštění poplatků a nájemného za předzahrádky a uliční prodej, a to až do konce roku 2020. Detaily rozhodnutí najdete zde.
 • Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a Fórum cestovního ruchu ČR poslaly premiérovi a vládě otevřený dopis s návrhy na záchranu podnikatelů v oblasti cestovního ruchu, na kterém se Prague Convention Bureau podílelo. Dopis spolu s návrhy najdete zde;

 • CzechInvest ve spolupráci s MPO a MZ spustili web spojumemecesko.cz, na kterém můžete nabídnout své volné kapacity státu či jiným firmám nebo naopak pomoc poptat;
 • agentura CzechTrade bude po dobu krize nabízet své poradenské služby zdarma;
 • Praha nebude nájemcům účtovat úroky z prodlení plateb nájemného. Rada hl. m. Prahy též revokovala usnesení, které mělo zvednout nájem v komerčních prostorách města o 2,8 % pro rok 2020;
 • některé advokátní kanceláře nyní nabízejí své právní služby zcela zdarma subjektům, postiženým aktuální situací: Frank Bold či eLegal;
 • pro nejnovější zprávy o jednání o náhradách a finanční podpoře pro podniky zasažené nastalou situací doporučujeme sledovat též web Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR; ·    

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.