Budeme žít v životaschopných městech? "Evropský HABITAT" přinesl odpovědi!

04/04/2016
Budeme žít v životaschopných městech? "Evropský HABITAT" přinesl odpovědi!

GUARANT International byl organizačním partnerem výjimečné konference OSN, která proběhla v březnu v kongresovém centru Praha. "Evropský HABITAT" patřil mezi nejprestižnější eventy, které se budou v roce 2016 v Praze konat.

Tématem konference bylo "Bydlení v životaschopných městech". Téměř 4000 odborníků v oblasti rozvoje měst, obcí či větších regionů se setkalo v Praze, aby v průběhu 3 dnů diskutovalo na téma bydlení. Akci pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj v čele s ministryní Karlou Šlechtovou.

V rámci Pražské deklarace byly stanoveny priority pro diskusi na Třetí celosvětové konferenci OSN o bydlení a rozvoji měst, "HABITAT III" v Quitu, v říjnu 2016, mimo jiné to jsou: podpora měst posílením jejich potenciálu pro inovace, podpora optimálního využití zdrojů, poskytování dostupného, bezpečného, inkluzivního a kvalitního veřejného prostoru a bezpečné dopravy.

„Evropský Habitat“ byl mezinárodní regionální konferencí OSN v rámci Evropské hospodářské komise OSN, která sdružuje celkem 56 členských států Evropy, Balkánu, severní Ameriky a části Asie. Jednalo se o oficiální součást přípravného procesu Třetí celosvětové konference OSN o bydlení a rozvoji měst „Habitat III“, která se bude konat v Ekvádoru v říjnu 2016.

Je pro nás velkým potěšením přijímat laskavé děkovné dopisy, jak z ministerstva pro místní rozvoj ČR, tak i z týmu světové urbanistické kampaně z Nairobi.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.