Česká republika je jednou z TOP 10 zemí v naplňování cílů udržitelného rozvoje organizace OSN

17/07/2019
Česká republika je jednou z TOP 10 zemí v naplňování cílů udržitelného rozvoje organizace OSN

Nově vydaná zpráva Organizace spojených národů (OSN) s názvem „Sustainable Development Report 2019“ označila Českou republiku jakožto sedmou nejlepší v naplňování cílů udržitelného rozvoje z celkem 162 hodnocených zemí. Česká republika se tak dostává do popředí snah o naplnění cílů souvisejících s rozvojem společnosti s ohledem na ochranu přírody a návazně tedy i na udržitelný přístup ke konání akcí a odvětví kongresového průmyslu.

Zpráva je pravidelně na roční bázi připravována Bertelsmannovou nadací ve spolupráci se Sustainable Development Solutions Network (SDSN), která sdružuje odborná pracoviště soustředící se na udržitelný rozvoj. Cílem reportu je především povzbudit státy k udržitelnému přístupu k rozvoji celé společnosti, které budou v souladu s ochranou přírody.

Zpráva sleduje celkem 17 kritérií (indexů) rozčleněných do šesti oblastí, a stupeň jejich naplnění jednotlivými zeměmi. Jednotlivé cíle jsou stanoveny s výhledem plnění do roku 2030. Česká republika v celkovém hodnocení dosáhla skóre 80,7 bodů, což je o 3,9 % více než je regionální průměr. Velice dobře si vede v indexech potírání chudoby, kvality vzdělávání, dostupné a obnovitelné energie, ekonomického růstu, zmírňování sociálních nerovností či ochrany přírody. V těchto oblastech by neměla mít Česká republika problém splnit stanové cíle OSN do již zmíněného roku 2030. Rezervy naopak existují v oblastech jako např. ochrana klimatu, genderová nerovnost či zahraniční rozvojová spolupráce.

V této souvislosti Vláda ČR přijala v loňském roce implementační plán, který stanoví konkrétní opatření nutná k naplnění jednotlivých cílů. V roce 2020 bude, na základě tohoto plánu, projednána první oficiální zpráva o průběhu plnění cílů udržitelného rozvoje.

Žebříčku nepřekvapivě vévodí Skandinávské země: Dánsko (85,2 bodu), Švédsko (85 bodů) a Finsko (82,8 bodu). Česká republika byla hodnocená jako sedmá nejlepší spolu s Norskem, které dosáhlo stejného bodového ohodnocení (80,7).

Kompletní zpráva OSN je v angličtině dostupná zde, online interaktivní přehled plnění cílů za jednotlivé státy je pak k dispozici na tomto odkazu.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.