Devátý světový archeologický kongres (WAC-9) se po mnoha letech vrátil do Evropy

04/08/2022
Devátý světový archeologický kongres (WAC-9) se po mnoha letech vrátil do Evropy

World Archaeological Congress (WAC) se po čtrnácti letech vrátil do Evropy, a to přímo do hlavního města České republiky. Praha měla tu čest na začátku července tento světově uznávaný kongres hostit pod záštitou České akademie věd. Světový archeologický kongres se koná pravidelně jednou za čtyři roky již od roku 1986. Původní termín devátého ročníku byl však v roce 2020 kvůli pandemii dvakrát odložen až do letošního roku.

Světová archeologická komunita se na šest dnů sešla v prostorách CUBEX Centrum Praha a ti, kteří nemohli přijet do Prahy osobně, měli možnost připojit se vzdáleně přes virtuální platformu Zoom, díky hybridní podobě kongresu. Organizaci tohoto hybridního kongresu zajišťoval GUARANT International.

Odborný program se skládal ze sedmi bloků, které zahrnovaly 21 témat, z nichž zmíníme například:
– Světová archeologie: minulost, přítomnost a budoucnost
– Archeologie identity
– Komunitní přístupy k archeologii a památkové péči
– Globální pohledy na skalní umění
– Klima změny a environmentální minulost aj.

Kongres byl v neděli zahájen ceremoniálem, po kterém byla připravena recepce s přípitkem. Následující dny byly věnovány odborným přednáškám a čtyřem plenárním zasedáním.

Čtvrtý den se účastníci mohli zúčastnit celodenních exkurzí po Praze. Navštívili Staré město i Pražský hrad, díky čemuž se dozvěděli více o naší kultuře a tradicích. Po exkurzích byl středeční večer zakončen večeří v proslulém pivovaru U Fleků, kde účastníci ochutnali českou kuchyni a samozřejmě pro pivovar typické 13° pivo. Poslední den byl v odpoledních hodinách zakončen ceremoniálem, po kterém se účastníci mohli sejít opět v typicky české restauraci na rozlučkové party, tentokrát U Vejvodů.

Součástí kongresu byla i výstava s jedenácti vystavovateli. Kongres WAC-9 podpořilo osm partnerů včetně Czech Convention Bureau.

Celkem se kongresu zúčastnilo 630 účastníků ze 70 zemí světa. Nejširší zastoupení měly Spojené státy americké, Japonsko, Indie, Velká Británie a Německo.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.