Evropský HABITAT: jsme součástí výjimečné konference OSN v Praze

05/02/2016
Evropský HABITAT: jsme součástí výjimečné konference OSN v Praze

GUARANT International byl potvrzen jako organizační partner pro regionální konferenci OSN ,,Evropský HABITAT“, která se uskuteční v březnu 2016. GUARANT International se bude podílet na organizačním zajištění konference.

Tématem konference „Evropský HABITAT“ bude „Housing in Liveable Cities“ (Bydlení v životaschopných městech).

Konference proběhne ve dnech 16. až 18. března 2016, v Kongresovém centru Praha a zúčastní se jí významné zahraniční osobnosti a řečníci, delegace z 56 zemí světa se budou potkávat na workshopech, odborných diskuzích a doprovodných akcích. Roli hostitele zastává Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.

 „Evropský Habitat“ bude mezinárodní regionální konferencí OSN v rámci Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN), která je jednou z 5 regionálních komisí OSN a sdružuje celkem 56 členských států Evropy, Balkánu, severní Ameriky a části Asie. Jde o oficiální součást přípravného procesu Třetí celosvětové konference OSN o bydlení a rozvoji měst „Habitat III“, která se bude konat v Ekvádoru v říjnu 2016.

Těšíme se na spolupráci s našimi partnery a věříme v úspěch konference ,,Evropský Habitat“ v Praze.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.