Fashion Arena Prague Outlet prosazuje udržitelnost

25/02/2021
Fashion Arena Prague Outlet prosazuje udržitelnost

Oblast udržitelnosti začali v outletovém centru Fashion Arena Prague Outlet velmi intenzivně rozvíjet již v roce 2019 především formou sledování cíle Udržitelné budovy, která je jedním ze čtyř pilířů, které si mateřská společnost VIA Outlets vytyčila ve všech svých 11 centrech. Ostatní pilíře zahrnují Spolu-zapojené nájemníky (jednotlivé obchody), Uvědomělé zákazníky a Odolnou komunitu.

S ohledem na každý z těchto pilířů podniká Fashion Arena Prague Outlet velké množství projektů, jako například využití dešťové vody z Retenční nádrže nebo instalaci fotovoltaiky pro částečnou soběstačnost v pokrývání elektrické energie. Outletové centrum odebírá čistou „zelenou elektřinu“ z Norských Větrných elektráren a touto elektřinou pak na parkovišti nechává dobíjet elektromobily z nové dobíjecí stanice „Hypercharger“.

Vedle větších projektů však v outletovém centru zaměřují i na ty menší, včetně vlastního přístupu zaměstnanců k ekologii. Mezi takové patří například výměna veškerých čistících prostředků za ty ekologické či zbudování kompostu pro odpady z restaurací. Mezi dalšími lze jmenovat instalaci domečku pro brouky, který vytvořily děti z dětského domova Klokánek v pražských Štěrboholích, kde Fashion Arena sídlí. Outletové centrum dlouhodobě Klokánek podporuje a například pro tamní děti sbírá použité oblečení. Při různých příležitostech a slevových akcích lze v pasáži též potkat foodtruck a prodej jídla a pití z chráněné dílny Gule.

Mezi projekty, které se v nejbližší době chystají, se řadí například eliminace jednorázových plastů, a to do konce června letošního roku, nebo podpora mezinárodního dne recyklace, který připadá na 18. března. V rámci něho přistaví společnost AVE do Fashion Areny odpadový vůz a zřídí stánek, kde se bude třídit odpad a budou pořádat jiné aktivity formou workshopu pro děti. Další obdobnou akcí je Mezinárodní den lesa, dřevin a výsadby, připadající na 21. březen. Ten v outletovém centru oslaví již 19. března formou teambuildingu a sázením remízků mezi pole v pražském Slivenci. V blízké budoucnosti by za budovou Fashion Areny měly též najít domov včelstva, a to v rámci chystané výsadby nové louky s ovocnými stromy a vrbami.

Toto je jen malý výčet téměř padesátky chystaných či již uskutečněných udržitelných iniciativ ve Fashion Prague Outlet Center. „Snažíme se otázku udržitelnosti brát na nejvyšší míru vážně a slučovat naše ambiciózní obchodní cíle s pohledem na udržitelnou budoucnost, jsme přesvědčeni, že lze dávat přírodě, ale i lidem a nám zaměstnancům potřebný klid, přirozený vývoj, tak jak tomu po věky bylo a zároveň dosahovat velkých posunů i úspěchů v podnikaní. Jedná se pouze o nový úhel pohledu na současný svět. Udržitelnost nás rozhodně baví,“ uzavírá Petr Křivonožka, : Tourism Business Development Manager & Sustainability Champion, Fashion Arena Prague Outlet.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.