Hlavní město Praha vyhlásilo granty v oblasti kongresového turismu pro rok 2018

31/08/2017
Hlavní město Praha vyhlásilo granty v oblasti kongresového turismu pro rok 2018

Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1729 ze dne 18.7.2017 jsou pro rok 2018 vyhlášeny granty v oblasti cestovního ruchu. Granty jsou určeny výhradně k podpoře kongresového turismu na území hlavního města Prahy na realizaci projektů v době od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Grant může být přidělen pouze kongresům se 700 a více účastníky, kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a 60% z nich je ze zahraničí.

Podrobné informace ohledně vyhlášení grantů, zásady pro jejich poskytování  a potřebné formuláře naleznete na webových stránkách hl. města Prahy na odkazu: http://cestovniruch.praha.eu/jnp/cz/granty_hl_m_prahy/index.html

Lhůta pro podání žádosti je:  1.10. – 1.11.2017

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.