Hlavnímu městu se daří naplňovat plán vysadit milionu stromů za osm let

04/05/2021
Hlavnímu městu se daří naplňovat plán vysadit milionu stromů za osm let

Hlavní město si v roce 2019 vytyčilo cíl do osmi let vysázet na svém území milion nových stromů. Od přijetí tohoto plánu bylo do dnešního dne v Praze vysazeno 370 tisíc nových stromů. Ty přibývají ve vznikajících lesoparcích, městských parcích, ovocných sadech i v ulicích města.

Pro adaptaci města na změnu klimatu mají stromy nezastupitelnou roli. „Stromy doplňujeme i do parků v centru města, sázíme podél potoků a rybníků. Stromy mohou i ve městě nést ovoce, proto obnovujeme a zakládáme sady. Loni jsme vysadili novou a jedinou kaštanku v Praze. Naší snahou je doplňovat stromy i do ulic města. Nedílnou součástí je péče o vysazené stromy, která je zásadní zejména v prvních pěti letech,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Kromě nových lesů a lesoparků město v roce 2020 vysázelo nové stromy i ve stávajících parcích v centru města, především ve Stromovce či na Petříně. Snahou vedení Prahy je vysazovat stromy i v ulicích města.

„Každý strom v našem městě je v době, kdy čelíme klimatickým výzvám, velmi cenný. Nové stromy ve městě jsou investicí do budoucnosti. Těší mě, že se nám ve městě daří stromy sázet i chránit nejen v okrajových částech, ale i v centru města,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Sázení pokračuje i v letošním roce. Doplnění stromořadí se dočká v rámci revitalizace další významný park v centru města – park na Vítkově, kde přibude v květnu více než 130 nových stromů. Další lípy přibydou i na Václavském náměstí v další fázi revitalizace.

„Počet vysázených stromů v Praze mohou lidé sledovat i na webu zastromujprahu.cz, kde pravidelně zveřejňujeme jejich počty a plány na nadcházející měsíce. Lidé se do sázení mohou také aktivně zapojit a přihlásit se na některou ze sázecích akcí, třeba letos na podzim, pokud budou dobré epidemické podmínky,“ uzavírá Zdeněk Hřib.

Při výsadbě nových stromů je mimo jiné dbáno na druhovou pestrost, aby se nešířila nákaza kůrovcem. Naprostou většinu nově vysazených stromů představují tzv. listnáče – dub zimní, lípa srdčitá, buk lesní a habr obecný. Ty jsou doplňovány o jehličnany – především borovice, modřín a douglasku. Loni také hlavní město při výsadbě nového lesoparku V Ladech poprvé pilotně testovalo i použití půdu zlepšujících materiálů biouhel či mykorrhizních hub, aby zvýšilo šanci na přežití sazenic.

Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě hlavního města Prahy zde.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.