I v nouzovém stavu hlavní město intenzivně sází nové stromy

21/04/2020
I v nouzovém stavu hlavní město intenzivně sází nové stromy

Hlavní město i přes mimořádnou situaci způsobenou výskytem koronaviru a nouzovým stavem nepřestává sázet stromy v lesích na území Prahy.

Programové prohlášení Rady hl. m. Prahy pro roky 2018–2022 zahrnuje závazek vysadit na území hlavního města 1 000 000 nových stromů. Jen v roce 2019 bylo vysazeno přes 350 000 sazenic lesních dřevin. A výsadba pokračuje i v roce 2020, a to i v nouzovém stavu,  který byl vládou nařízen v březnu. 

Letos už díky nové výsadbě vznikl úplně nový les na jižním okraji Prahy, v lokalitě zvané Na Musile. Stejným způsobem, jakým postupovali v ostatních případech výsadby, vybrali lesníci i pro nejnovější les takovou skladbu sazenic, odpovídá přirozenému složení dřevin vhodných pro tuto lokalitu. V lese Na Musile, kde již roste téměř 28 000 nových stromů, Tak převažují listnaté druhy.

V průběhu letošního jara bude ve více než pěti významných pražských lokalitách vysazeno dalších 80 000 lesních dřevin, opět s převahou listnatých stromů. Tak rozsáhlé rozšíření zelené plochy města jistě již brzy pocítí nejen jeho obyvatelé, ale též návštěvníci, včetně těch, kteří do Prahy přijíždějí za kongresy.

 

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.