ICOLD 2017: Budoucnost přehrad, hrází a vodních nádrží

30/06/2017
ICOLD 2017: Budoucnost přehrad, hrází a vodních nádrží

Prestižní setkání odborníků v oblasti přípravy, výstavby a provozu přehrad a nádrží organizuje Český přehradní výbor ve spolupráci s Mezinárodní přehradní komisí (International Commission on Large Dams).

85. výroční zasedání Mezinárodní přehradní komise ICOLD proběhne v kongresovém hotelu Clarion ve dnech 3. – 7. července. Českému přehradnímu výboru se podařilo získat pořadatelství této významné události pro Českou republiku v červenci 2014, a my se na jejích přípravách podílíme od roku 2015. Předpokládaná účast je 900 delegátů z celého světa.

Česká republika byla jako pořádající země vybrána mimo jiné proto, že má v rozvoji hrází a přehrad dlouhou historii. Již od středověku zde byly budovány přehrady pro zajištění zásobování vodou a výrobu energie. Některé z těchto historických vodních děl jsou dodnes v provozu.

V rámci zasedání budou diskutována témata vývoje a aplikace pokročilých materiálů, technologií a řešení v přehradním stavitelství, zlepšování v oblasti bezpečnosti přehrad a také mimo jiné problematika nejistot a rizik při návrhu a provozu vodních staveb.

Účastníci se mohou těšit na bohatý odborný program, který zahrnuje technické workshopy, odborné přednášky, jednání pracovních skupin a technických výborů a končí valným shromážděním ICOLD. Zpestřením budou technické prohlídky vybraných přehrad v pěti regionech Čech a Moravy.

Záštitu nad 85. výročním zasedání Mezinárodní přehradní komise ICOLD udělil Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství České republiky.

Více informací o akci naleznete zde: http://www.icold2017.cz/

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.