Kongresové centrum Praha bude hostit neformální zasedání Rady EU během českého předsednictví EU v roce 2022

26/01/2022
Kongresové centrum Praha bude hostit neformální zasedání Rady EU během českého předsednictví EU v roce 2022

Kongresové centrum Praha a.s. (KCP) bude místem konání neformálních zasedání Rad EU. Těch se v České republice během českého předsednictví EU uskuteční čtrnáct. Úřad vlády ČR vybral KCP s ohledem na bohaté zkušenosti týmu centra s pořádáním vrcholných politických akcí a zajištěním bezpečnostních aspektů zasedání.

Úřad vlády ČR, jakožto centrální koordinátor příprav a výkonu nadcházejícího českého předsednictví EU, uzavřel po několikaměsíčním vyjednávání ve středu dne 8. prosince 2021 nájemní smlouvu týkající se pronájmu prostor pro neformální zasedání Rady EU. Podle aktuálního plánu se všech čtrnáct neformálních Rad uskuteční v prostorách KCP od července do října 2022.

Součástí smlouvy je vedle samotného pronájmu i zajištění nezbytných služeb, které s pronájmem souvisejí. Ty zahrnují například i technické vybavení související se zajištěním bezpečnosti budovy. „Je nám ctí hostit sérii vrcholných politických setkání roku 2022. Rozhodnutí Úřadu vlády vnímáme i jako ocenění profesionality našeho týmu a kvality služeb KCP,“ řekla Lenka Žlebková, generální ředitelka Kongresového centra Praha. „Od prvního předsednictví EU v roce 2009, do nějž jsme se také zapojili, prošlo KCP masivní rekonstrukcí a modernizací. Věříme, že čelní představitelé zemí EU při jednáních ocení nejen vysokou technickou úroveň, ale také genius loci, který si tato významná budova uchovává,“ doplnila Lenka Žlebková.

KCP má s pořádáním velkých mezinárodních setkání na vysoké úrovni bohaté zkušenosti. V roce 2000 zde proběhlo například jednání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, o dva roky později pak summit NATO. Proces výběru objektu pro akce spojené s nadcházejícím českým předsednictvím EU trval několik měsíců. Konečná volba je pak výsledkem konsenzu všech subjektů zapojených do příprav a realizace této významné akce včetně bezpečnostních složek. 

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.