Kongresové centrum Praha může začít sčítat úspory

08/03/2017
Kongresové centrum Praha může začít sčítat úspory

V Kongresovém centru Praha (KCP) byla úspěšně zakončena komplexní rekonstrukce technického zařízení, která umožní snížit provozní náklady o téměř 30 % ročně. Již první měsíce však naznačují, že procento úspor by mohlo být ještě vyšší. Rekonstrukci za plného provozu a podle plánu prováděla společnost ENESA a.s. z ČEZ ESCO.

Od září 2015 do listopadu 2016 se v Kongresovém centru konalo téměř 200 akcí a jeho branami prošlo přibližně 500 000 návštěvníků. Žádný z nich neměl tušení, že v zázemí probíhá největší rekonstrukce technologických zařízení od 70. let, kdy bylo KCP postaveno. „V době, kdy jsme podepisovali smlouvu, mělo KCP dojednány akce v hodnotě stovek miliónů korun a bylo jasné, že nesmí dojít k žádným kolizím. Každý větší zásah do provozu se tak musel vklínit do hluchých míst, kterých v případě KCP je jen velmi málo," vysvětluje Ivo Slavotínek, ředitel společnosti ENESA a.s.

Rekonstrukce se týkala kotelny, strojovny chlazení a celého systému vzduchotechniky. Kompletní modernizací a rozšířením prošel systém měření a regulace. Obnovu si vyžádalo i osvětlení. Úpravy byly součástí energeticky úsporného projektu v hodnotě 126 mil. korun, který Kongresovému centru Praha garantuje za 10 let celkovou úsporu 213 mil. Kč, ročně více jak 21,3 mil. Kč. To představuje snížení spotřeby elektrické energie, plynu a vody o téměř 30 %. „Rekonstrukce byla mimořádně rozsáhlá a zpočátku jsme měli obavy, ale vše dopadlo dobře. Nyní čekáme, jaké výsledné úspory nám tato opatření přinesou," shrnuje Ing. Luděk Bednář technicko-provozní ředitel.

Projekt je řešen pomocí energetických služeb se zárukou úspor (EPC), Kongresové centrum Praha má proto každoročně svých 21,9 mil. korun jistých – ať už ve formě ušetřených provozních nákladů, nebo od poskytovatele projektu, který se smluvně zavazuje uhradit případný rozdíl mezi garantovanou a skutečnou úsporou. „Výsledky dosažené od dubna 2016 jsou slibné. Ve srování s rokem 2013 se spotřeba energie za posledních 10 měsíců výrazně snížila. Již nyní víme, že garantovaná úspora, která je v prvním roce fungování projektu nižší a činí 16,4 mil. korun, bude výrazně překročena," komentuje první výsledky Ivo Slavotínek, ředitel společnosti ENESA a.s.

ENESA je zainteresována na dalším zvyšování energetické efektivnosti v KCP. K tomu využije energetický management, jehož přínosy si již ověřila na několika obdobných objektech jako bylo například Národní divadlo, Česká filharmonie – budova Rudolfina, Stavovské divadlo a další.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.