Letiště Praha rozšiřuje nad rámec legislativních požadavků monitoring složek životního prostředí

06/11/2020
Letiště Praha rozšiřuje nad rámec legislativních požadavků monitoring složek životního prostředí

Letiště Praha se dlouhodobě zaměřuje na monitoring škodlivin ve vodě, ovzduší, půdě a zemědělských plodinách. Kromě klasických metod využívá rovněž tzv. biomonitoring, v jehož rámci sleduje obsah škodlivin v pylu a medu od letištních včel. V současné době však sleduje nad rámec legislativních požadavků rovněž zcela nové polutanty z řad pesticidů a perzistentních organických látek, například perfluoroalkylované sloučeniny (PFAS). Pražské letiště je tak zřejmě jednou z vůbec prvních společností, která se na monitoring těchto látek zaměřuje.

S vývojem poznání a zpřesňováním analytických metod se postupně zjišťuje, že látky, které se v minulosti používaly v hojné míře v celé řadě odvětví lidské činnosti, a se kterými jsme se všichni setkávali zcela běžně i jako spotřebitelé, mají některá zdravotní rizika v případě, že je jim člověk vystaven dlouhodobě a ve větším množství. To platí rovněž o pesticidech, léčivech, perzistentních organických látkách a celé řadě jiných látek. Tyto látky se postupně omezují nebo dokonce legislativně zcela zakazují. V prostředí a v lidském organismu však přetrvávají.

„Například s PFAS látkami se do přímého kontaktu dostal pravděpodobně každý, neboť se až do roku 2011 používaly u výrobků, jako jsou např. teflon (včetně teflonového nepřilnavého nádobí), Gore-Tex, obaly ve fast-foodových řetězcích, lyžařské vosky, ale i k impregnaci koberců a nábytku. Používaly se zcela legálně například také v hasebních pěnách. Jejich analýza v prostředí je však náročná, a to i z toho důvodu, že se hledají koncentrace v nanogramech na litr, tedy řádově nižší koncentrace než u obvykle povinně sledovaných polutantů. Pro představu, sledují se obrazně jednotky kapek v olympijském bazénu,“ říká Soňa Hykyšová, ředitelka Ochrany životního prostředí Letiště Praha.

Letiště Praha však chce přispět k lepšímu poznání v této oblasti a z toho důvodu se spojilo s odborníky Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT), kteří se na tyto nové polutanty specializují. Cílem spolupráce je zmapování výskytu vybraných fluorovaných perzistentních organických látek (PFC) v prostředí, způsobů jejich šíření a možností jejich odstranění. Vedle tohoto probíhajícího monitoringu plánuje letiště provést také důkladnou analýzu rizik, která by měla odpovědět na otázku, do jaké míry jsou koncentrace nových polutantů škodlivé a jak je možné jejich výskyt v prostředí nebo jejich šíření eliminovat. Současně s mapováním těchto látek se Letiště Praha chce ve spolupráci s VŠCHT zaměřit na osvětu veřejnosti zaměřenou na PFC látky v každodenním životě.

Základní informace o monitoringu škodlivin v prostředí jsou zveřejňovány v CSR zprávách a na webových stránkách Letiště Praha, výstupy z monitoringu zemědělských plodin jsou předávány příslušným obcím.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.