Letiště Praha se připojuje k Toulouské deklaraci

16/02/2022
Letiště Praha se připojuje k Toulouské deklaraci

Letiště Praha posiluje svůj závazek dosažení takzvané čisté uhlíkové neutrality nejpozději do roku 2050 podpisem Toulouské deklarace. Tento dokument poprvé spojuje evropská letiště, vlády evropských zemí, Evropskou komisi, průmysl, odbory a další klíčové zainteresované strany v otázce dekarbonizace letectví v horizontu příštích 28 let. Je průlomovým krokem k evropské a potažmo globální regulaci.

Snižování emisí a uhlíkové stopy je stěžejním tématem letectví a evropská letiště spolupracující v rámci Mezinárodního sdružení evropských letišť (ACI Europe) jsou už více než dekádu jedním z hlavních hybatelů tohoto trendu. Význam Toulouské deklarace pak spočívá hlavně v položení základů pro další konkrétní kroky, jako je vytvoření Paktu EU pro dekarbonizaci letectví. V celosvětovém měřítku pak pro stanovení globálního cíle pro mezinárodní letectví pod hlavičkou Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO, která je přidružena k OSN.

„Připojení se k Toulouské deklaraci je plně v souladu s našimi cíli v oblasti ochrany životního prostředí a je dalším logickým krokem v dekarbonizaci letectví. Letiště Praha snižuje své emise už od roku 2010 v rámci ACI Airport Carbon Accreditation, a to tempem v průměru o tři až pět tisíc tun CO2 ročně. V loňském roce jsme se také připojili k iniciativě Net Zero a Destination 2050. Konkrétní kroky k dosažení minimalizace emisí cílíme na rok 2030, čisté nuly plánujeme díky kompenzačním projektům dosáhnout v roce 2050," komentuje otázku dekarbonizace Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.

Plán Letiště Praha na dosažení čisté uhlíkové neutrality je jedním z nosných témat ESG strategie společnosti (Environment Social Governance). Ta stanovuje konkrétní cíle pro pět oblastí v ochraně životního prostředí. Jde o směřování k druhově pestrému letišti, minimalizaci produkovaných odpadů, snižování hlukové zátěže, spolupráci s partnery na snižování emisí a uhlíkovou neutralitu. Protože není reálné dosáhnout čisté nuly, je nutné zbývající emise CO2 vykompenzovat investicí do projektů, které emise ve stejném objemu uspoří a do technologií které CO2 z atmosféry pohltí.

Letiště Praha realizovalo již celou řadu úsporných projektů od výměny osvětlení, kotlů, kompresorových jednotek, investuje rovněž do podpory obnovitelných zdrojů energie realizací vlastních fotovoltaických elektráren nebo nákupem zelené elektřiny pokrývající 100 % spotřebu elektřiny na letišti. ESG strategie se kromě ochrany životního prostředí zaměřuje rovněž na grantové programy pro okolí, na letiště jako férového zaměstnavatele a na oblast etického podnikání.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.