Letiště Praha směřuje k uhlíkové neutralitě

04/12/2019
Letiště Praha směřuje k uhlíkové neutralitě

Letiště Praha posouvá své společensky odpovědné aktivity na poli životního prostředí a do roku 2030 chce dosáhnout uhlíkové neutrality snížením emise oxidu uhličitého ze svého provozu na nulu.

K tomu by měl letišti přispět i nákup 100% zelené elektřiny. Letiště Praha navíc letos opět obhájilo mezinárodní certifikaci Airport Carbon Accreditation, jež nezávisle hodnotí úsilí letišť ve snižování uhlíkové stopy.

Letiště Praha je zapojeno již od roku 2009 do iniciativy Airport Carbon Accreditation (ACA), která pod záštitou Mezinárodního sdružení letišť – Airport Council International nezávisle hodnotí světová letiště a oceňuje jejich úsilí ve snižování uhlíkové stopy. Letiště Praha, provozovatel Letiště Václava Havla Praha, dosáhlo i letos třetí úrovně certifikace ACA, tzv. optimalizace. Ta zapojuje do snižování emisí oxidu uhličitého (CO2) souvisejících s provozem letiště i své partnery. Poprvé letiště dosáhlo třetí úrovně už v roce 2016.

Pražské letiště se řadí mezi pouhých 16 evropských letišť, která se zavázala nejen snižovat svoji uhlíkovou stopu ze samotného provozu, ale do tohoto úsilí zapojuje i své partnery. Těmi jsou letecké společnosti, poskytovatelé handlingových či cateringových služeb, uživatelé pozemní dopravy a další partneřiKromě toho si Letiště Praha vytyčilo ambiciózní cíl. Do roku 2030 chce dosáhnout uhlíkové neutrality, tedy nejvyššího, čtvrtého stupně ACA,“ komentoval Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha. Tohoto stupně mohou dosáhnout letiště tím, že kompenzují zbylé emise CO2, které již vlastními opatřeními snížit nemohou, a to nákupem opatření třetích stran, tzv. offsetových projektů.

„Už letos vyjednáváme o nákupu 100% zelené elektřiny, která pomůže nejpozději do roku 2025 snížit uhlíkovou stopu letiště o 60 % ve srovnání s rokem 2009, kdy se s měřením začalo,“ uvedla Soňa Hykyšová, ředitelka Ochrany životního prostředí Letiště Praha.

Dosažení uhlíkové neutrality na letištích je bez offsetových projektů velice složité. Proto se i letiště dívá na kompenzaci uhlíku jako na součást řešení problematiky emisí CO2. Nákupem offsetů jsou podporovány takové projekty, které vedou k zachycení skleníkových plynů či k prevenci jejich vzniku. Letiště Praha však chce nejdříve snížit emise CO2 vlastními opatřeními, a proto s investicí, zejména do offsetů, ještě vyčkává.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.