Modernizace a rozvoj letištní infrastruktury přispějí k ekonomickému růstu České republiky

01/02/2021
Modernizace a rozvoj letištní infrastruktury přispějí k ekonomickému růstu České republiky

Podle všech dostupných mezinárodních prognóz se v několika příštích desetiletích očekává celosvětově zvýšení poptávky po letecké dopravě. Pražské letiště musí být na tento nárůst připraveno. Aby v tomto ohledu zůstalo konkurenceschopné a v následujících desetiletích také moderní, bezpečné a pohodlné pro cestující, musí se rozvíjet. Bez moderního, funkčního a bezpečného mezinárodního letiště a efektivně fungující sítě leteckých spojení se světem se neobejde žádná moderní prosperující ekonomika, ani ta česká.

Již před stávající krizí způsobenou pandemií onemocnění COVID-19 ostatně představovala činnost letiště a všech ostatních subjektů působících v sektoru cestovního ruchu podíl přibližně 3 % na celkovém HDP České republiky a podíl na zaměstnanosti měl cestovní ruch více než 4 %. Předpokládáme tedy, že další rozvoj pražského letiště přispěje k růstu české ekonomiky a povede ke vzniku nových pracovních míst.

Jedině díky rozvoji zůstane Letiště Václava Havla Praha také konkurenceschopné vůči okolním letištím ve Vídni, Budapešti nebo Varšavě, která se neustále stavebně i technicky rozvíjejí. Pouze tak má pražské letiště dlouhodobě šanci uspět rovněž v konkurenci nově otevřeného letiště v Berlíně. Pokud k dlouhodobému rozvoji nedojde, může Letiště Václava Havla Praha svou konkurenceschopnost ztratit a stát se letištěm regionálního významu s omezenou sítí leteckých spojení a omezenými službami pro cestující.

Z těchto důvodů Letiště Praha stále počítá přibližně v následujících deseti letech s realizací dlouhodobých rozvojových projektů, které zahrnují především rozšíření Terminálu 2 a rekonfiguraci dráhového systému, včetně výstavby paralelní dráhy, kdy by mělo dojít k realizaci provozu na dvou na sobě nezávislých drahách, které nahradí stávající dvě křížící se dráhy. Zprovoznění paralelní dráhy a upraveného dráhového systému povede k celé řadě benefitů, například dojde k plynulejšímu odbavení letadel na příletu a na odletu, zvýšení komfortu cestujících a rozšíření nabídky přímých leteckých spojení pro cestující. V neposlední řadě zahájením provozu na paralelní dráze dojde k uvolnění denních provozních kapacit, což umožní uzavření letiště v noci.

Změna územního plánu souvisejícího s výstavbou paralelní dráhy na Letišti Václava Havla Praha bylo Zastupitelstvem hlavního města Prahy schváleno dne 17. prosince.

To vše je důležité především s ohledem na kvalitu života obyvatel v okolí letiště, mimo jiné také obyvatel vybraných městských částí Prahy. Zejména s ohledem na stávající krizi spojenou s pandemii COVID-19 navíc Letiště Praha očekává, že realizace investic do rozvoje letiště napomůže také nastartovat ekonomiku a oživit hospodářský růst.

Paralelně s přípravami na svou modernizaci poskytuje Letiště Praha také veškerou součinnost společnosti Správa železnic v rámci projektu výstavby kolejového napojení Letiště Václava Havla Praha na centrum města. Přípravy projektu jsou v plném proudu tak, aby v době dokončení realizace hlavních rozvojových plánů Letiště Praha bylo kolejové napojení na letiště již zprovozněno.

Výstavba rozšíření Terminálu 2 by měla být zahájena přibližně v roce 2025, a poté nejpozději do roku 2028 by mělo dojít také k zahájení výstavby rekonfigurace dráhového systému Letiště Václava Havla Praha. Jedná se projekty, které jsou naplánovány s ohledem na dlouhodobý vývoj v letecké dopravě a s perspektivou několika příštích desetiletí.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.