Muzeum Lobkowiczkého paláce připomíná 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena

17/01/2020
Muzeum Lobkowiczkého paláce připomíná 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena

Muzeum Lobkowiczkého paláce v areálu Pražského hradu se připojuje k oslavám 250. výročí narození světoznámého německého skladatele Ludwiga van Beethovena. Návštěvníci stálé expozice mají díky Josefu Františku Maxmiliánovi, 7. knížeti z Lobkowicz (1772–1816), jedinečnou možnost prohlédnout si například první tištěnou edici partů slavné Beethovenovy symfonie č. 3 Es dur, známé jako Eroica, či dobové opisy partů symfonie č. 4 B dur, a symfonie č. 5 C moll neboli Osudové se skladatelovými vlastnoručními poznámkami a opravami.

Zápůjčky

V rámci spolupráce s galerií BundeskunsthalleBeethoven-Haus v Bonnu zapůjčily Lobkowiczké sbírky na výstavu nazvanou Beethoven - Welt.Bürger.Musik. portrét skladatelova významného mecenáše – Josefa Františka Maxmiliána, 7. knížete z Lobkowicz, a jeho manželky kněžny Marie Karolíny ze Schwarzenbergu. Další plánovanou spoluprací je zápůjčka vídeňskému Kunsthistorisches Museum. Zde bude 25. března 2020 zahájena výstava nazvaná Beethoven bewegt, kam Lobkowiczké sbírky zapůjčí dobové instrumentální party k symfonii č. 5, předehře Egmont a předehře k baletu Prometheus.

„Velice si vážíme opětovné spolupráce s Kunsthistorisches Museum Wien. Jsme rádi, že návštěvníci muzea budou moci shlédnout symfonii č. 5 a obě předehry právě ve Vídni, kde se veřejně hrály v nedalekém Lobkowiczkém paláci. Party budou takto dočasně vystaveny i v blízkosti dalších exemplářů v Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, jejímž jedním ze zakládajících členů byl právě 7. kníže z Lobkowicz,“ upřesňuje ředitelka správy Lobkowiczkých sbírek a edukačních programů.

Eroica

Skladba byla původně nazvána Bonaparte a autor ji zamýšlel dedikovat Napoleonovi. Poté, co se Napoleon prohlásil císařem, se rozčarovaný Beethoven rozhodl symfonii přejmenovat a věnovat ji svému mecenáši a milovníkovi hudby - 7. knížeti z Lobkowicz. Dedikace knížeti je uvedena na titulní straně prvního tištěného vydání. Hrdinská symfonie zazněla poprvé během soukromých zkoušek v Lobkowiczkém paláci ve Vídni na jaře roku 1804. Vystavené tištěné party symfonie jsou první edicí díla a byly vydány v říjnu 1806. Řada rukopisných poznámek i skvrny na okrajích stran a v rozích partů dokládají jejich časté používání. Tento nejranější náklad prvního vydání obsahuje Beethoveny vlastnoruční korektury i poznámky editora, kterému evidentně záleželo na tom, aby osoba, jíž bylo dílo věnováno, měla k dispozici konečnou verzi díla.

O Lobkowiczkých sbírkách

Dvakrát ztracené a znovu nabyté – Lobkowiczké sbírky – nejstarší a nejrozsáhlejší soukromé umělecké sbírky v České republice, byly zkonfiskovány nejprve nacistickým, posléze komunistickým režimem. Po přijetí restitučních zákonů na začátku devadesátých let 20. století, se podařilo dohledat většinu uměleckých předmětů, a vyžádat si je zpět. Poprvé v historii byly tyto skvosty jako celek zpřístupněny široké veřejnosti.

V roce 2007 byla v Lobkowiczkém paláci otevřena stálá expozice, která představuje díla světoznámých malířů – například Canaletta, Bruegela a Velázqueze, sbírky středověkého a renesančního umění, zbraní a pušek, keramiky a porcelánu, včetně nejpočetnějšího dochovaného delftského jídelního servisu na světě (asi 1685). Sbírku dotváří jedinečná kolekce hudebních nástrojů a vzácných, v několika případech i ručně anotovaných partů a partitur od světově proslulých skladatelů osmnáctého a počátku devatenáctého století, včetně Beethovena, Haydna a Mozarta. Kulturní zážitek z expozice umocňuje audioprůvodce, který namluvily dvě generace Lobkowiczů.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.