Na konci dubna proběhla konference EQuiP

04/05/2016
Na konci dubna proběhla konference EQuiP

Na konferenci EQuiP, která probíhala ve dnech 22. až 23. dubna, se řešila bezpečnost pacientů u praktických lékařů. Cílem konference bylo zodpovědět na otázky jako například: Jaká je role doktora a pacienta? Jak mohou organizace zdravotního systému zabezpečit bezpečnější péči? Mohou počítače pomoci nebo být hrozbou? Může se bezpečná péče učit ve školách? A mnoho dalších.

Experti z oboru se sešli v Kaiserštejnském paláci, aby sdíleli zkušenosti, znalosti, výsledky projektů a nejrůznějších výzkumů ze své praxe, regionální organizace či univerzity. Na EQuiP konferenci mohli účastníci navštívit mnoho zajímavých přednášek, vedených předními mezinárodními odborníky. Své vědomosti měli možnost prohloubit také na interaktivních workshopech.

Mezi nejočekávanější řečníky konference patřili Maria Pilar Astier-Pena (Manager of The Patient Safety Group of Spanish Society of Family Medicine and Community, Španělsko), Aneez Esmail (Professor of General Practice at the University of Manchester and Director of the NIHR Greater Manchester Patient Safety Translational Research Centre, Velká Británie) a David Marx (Ministerstvo zdravotnictví České republiky, zaměření na kvalitu a bezpečí ve zdravotnictví, Česká republika).

Konference Evropské skupiny pro kvalitu v primární péči (EQuiP) byla pořádána Českou společností všeobecného lékařství ČLS JEP, jejím partnerem se stala také organizace WONCA Europe. Svoji záštitu jí poskytlo ministerstvo zdravotnictví České republiky, MUDr. Svatopluk Němeček, MBA (ministr zdravotnictví České republiky) vystupoval jako čestný prezident konference. Konferenci organizoval GUARANT International.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.