Největší světový kongres zaměřený na alergii míří do Prahy

14/06/2022
Největší světový kongres zaměřený na alergii míří do Prahy

Praha bude ve dnech 1. až 3. července 2022 v O2 universum hostit Kongres Evropské akademie alergie a klinické imunologie (EAACI) v hybridním formátu. Po třech letech společného úsilí zvítězily Prague Convention Bureau a Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii v kandidatuře na pořádání kongresu. Vlajkové akce EAACI se každoročně účastní více než 8 000 zdravotnických profesionálů a vědců, včetně osobností z celého světa s klíčovým vlivem na názory odborné veřejnosti.

Evropská akademie alergie a klinické imunologie (EAACI) je sdružení více než 13 000 lékařů, výzkumných pracovníků a pracovníků přidružených zdravotnických profesí ze 124 zemí, kteří se věnují zlepšování zdraví pacientů s alergickými onemocněními a s astmatem.

Po velmi úspěšném digitálním kongresu v Londýně v roce 2020 a hybridním kongresu v polském Krakově v roce 2021 zamíří kongres EAACI 2022 do Prahy, kde bude opět pořádán v hybridním formátu. "Hybridní formát přináší mnoho nových výhod a nejmodernějších funkčních možností, jak jsme se již přesvědčili během prvního hybridního kongresu EAACI v roce 2021. Umožňuje účastníkům zapojit se a navazovat kontakty po celém světě, ale zároveň bychom také rádi vyjádřili naše přání, aby s námi na místě bylo co nejvíce účastníků a abychom si spolu užili jak společenský kontakt s přáteli a kolegy, tak jedinečnou vědeckou a kulturní atmosféru, kterou kouzelná Praha nabízí," říká prof. MUDr. Petr Panzner CSc., lokální ambasador a předseda kongresu 2022.

Tématem kongresu EAACI 2022 je "Společný původ alergie a chronických zánětlivých onemocnění – přístup "jedno zdraví". Během třídenního programu budou mít delegáti možnost zúčastnit se více než 200 odborných prezentací a interaktivních workshopů vedených významnými osobnostmi respektovanými v odborných kruzích.

"Přístup "Jedno zdraví" koresponduje se stanovením vazeb mezi lidským zdravím a všemi environmentálními faktory, jako je znečištění, změna klimatu, zdraví zvířat a mnoho dalších. Bude velmi podnětné a vzrušující o těchto tématech diskutovat v průběhu hybridního kongresu. Jsem přesvědčen, že vědecký program ročníku 2022 nejenže pomůže účastníkům získat nejnovější vědecké informace, ale bude díky interaktivním workshopům a setkáním s odborníky též velmi přínosný pro jejich každodenní lékařskou či zdravotnickou praxi" vysvětluje prof. Panzner.

"Zdá se, že za vývoj, délku trvání a závažnost alergických onemocnění odpovídá množství společných faktorů. Všechny tyto faktory mohou mít různý vliv na vývoj a výsledek alergických onemocnění. Aby byla jejich kombinace úspěšná, je nezbytný dobře koordinovaný přístup jak u lidí, tak u zvířat. To zahrnuje společné úsilí všech zúčastněných stran, budování spolupráce mezi různými obory, vládními orgány, průmyslem a pacienty. Neexistuje lepší místo, jež by takto spojilo všechny zdroje nápadů a myšlenek, než hybridní kongres EAACI 2022, který poskytne tři dny intenzivního sdílení poznatků, odborných přednášek na světové úrovni a příležitostí pro brainstorming zaměřený na propojení, priority a výzvy naší interdisciplinární komunity" říká prof. Marek Jutel, prezident EAACI.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.