Oslavy Mezinárodního dne kongresového průmyslu: v Americe ve znamení oživení trhu

07/04/2021
Oslavy Mezinárodního dne kongresového průmyslu: v Americe ve znamení oživení trhu

Už za pár okamžiků si organizátoři akcí po celém světě připomenou Mezinárodní den kongresového průmyslu (Global Meetings Inudstry Day – GMID), který připadá na 8. dubna. Mnoho společností působících v tomto oboru na tento den plánuje celodenní akce. Ty se letos budou dozajista soustředit na snahy o znovuoživení kongresového průmyslu po pandemii onemocnění COVID-19 s důrazem na ekonomické přínosy tohoto oboru a důležitost osobního setkávání pro navazování a upevňování obchodních příležitostí. Právě osobní setkávání už nejsou v některých částech světa tak daleko od reality. Kupříkladu organizace SITE (The Society for Incentive Travel Excellence) využila nového trendu hybridních akcí a meetingy v tomto formátu uskutečňuje již několikátým měsícem. Na květen letošního roku pak SITE chystá edukační event ve Fairmont Austin, který zahrne i sekce pro zvané nákupčí a networking.

S několikadenním předstihem před samotným GMID zorganizovalo Prague Convention Bureau též jeden ze svých virtuálních workshopů. WOW Prague InSpires Virtual Workshop se 25. března zaměřil především na region Severní Ameriky a tamní nákupčí. Během 3,5hodinového eventu uskutečnilo 22 členských subjektů PCB z řad hotelů, DMC & PCO společností, venues a poskytovatelů AV služeb celkem 163 one-to-one schůzek se 46 klienty. Prague Convention Bureau z akce získalo množství slibných poptávek na budoucí korporátní, asociační i incentivní akce především na roky 2022 a 2023. Nezávislí organizátoři akcí, stejně tak jako ti zastupující korporáty, asociace i další organizace, měli možnost během akce poznat Prahu prostřednictvím destinačního videa, interaktivního kvízu, ve kterém mohli též vyhrát pobyt v české metropoli, a zapojit se i do dvou virtuálních live site visit dle jejich volby. Ta první se soustředila na legendy a mýty staré Prahy, druhá pak na český folklor a zvyky během Velikonoc. Poděkování patří všem našim partnerům, kteří se akce zúčastnili, a především agentuře CzechTourism – Czech Convention Bureau za jejich spolupráci na tomto eventu.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, známky oživení kongresového průmyslu se začínají postupně v některých regionech objevovat. Zatímco Evropa stále pokračuje v převážném trendu lockdownů, Amerika již začala svá omezení týkající se hromadných akcí uvolňovat. Spolu s dostupností vakcín se do regionu navrátila i důvěra v konání akcí. Americká Správa bezpečnosti dopravy nedávno informovala o tom, že každý den po dva po sobě jdoucí týdny počet cestujících na amerických letištích překročil hranici jednoho milionu, což je nejdelší takto vytížené období od začátku restrikcí v roce 2020.

Zpětná vazba od klientů též naznačuje, že jejich společnosti organizují své vlastní, převážně lokální, akce, a většina z nich začala plánovat akce mezinárodního rozsahu. Nedávná studie organizace SITE předpovídá znovuoživení průmyslu mezi třetím a čtvrtým kvartálem letošního roku. Podle jiného reportu - MPI Winter 2021 Meetings Outlook Report – pak 41 % organizátorů akcí očekává návrat k „živým“ akcím v rozmezí třech až šesti měsíců po začátku vakcinací (aktuálně tedy polovina roku 2021), na druhou stranu celých 36 % dotazovaných věří, že se bude jednat spíše o rozmezí šesti až dvanácti měsíců. Valná většina (86 %) respondentů pak předpokládá, že kongresový průmysl se vrátí na pre-pandemickou úroveň v roce 2022 (pro tuto možnost hlasovalo 49 % organizátorů akcí a 42 % dodavatelů služeb) či v letech následujících.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.