Prague Convention Bureau ocenilo osobnosti české kongresové scény

18/04/2017
Prague Convention Bureau ocenilo osobnosti české kongresové scény

V předvelikonočním čase Prague Convention Bureau uspořádalo osmý ročník výročního předávání ocenění Ambassador Awards Evening. Slavnostní večer se odehrál ve čtvrtek 13. dubna v prostorách Rezidence primátorky hlavního města Prahy, paní Adriany Krnáčové, která se akce a předávání ocenění také osobně zúčastnila. Podporu akci poskytl Magistrát hlavního města Prahy a Ministerstvo pro místní rozvoj. Celým večerem provázela moderátorka Veronika Paroulková.

Ambassador Awards Evening, který je součástí Ambassador Programu Prague Convention Bureau, od roku 2010 oceňuje kongresové velvyslance, kteří se v předcházejícím roce nejvíce zasloužili o rozvoj kongresového průmyslu v hlavním městě. V letošním roce se předávalo ocenění v celkem pěti kategoriích, o jejichž vítězích rozhodoval nezávislý výbor, složený z významných osobností cestovního ruchu, akademické i státní sféry. V rozhodovacím výboru letos zasedli: doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., ředitelka státní agentury pro cestovní ruch CzechTourism; PhDr. Nora Dolanská, MBA, ředitelka Prague City Tourism; Ing. Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu; prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., vědec, pedagog a biochemik a prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy. Samostatně se pak předávala speciální cena Kongresového centra Praha.

Úvodní slovo patřilo hostitelce večera paní primátorce Adrianě Krnáčové. Ta účastníky večera přivítala, vyzdvihla fakt, že Praha v loňském roce hostila nejvíce konferencí za posledních 10 let a také zmínila důležitost dostavby a rekonstrukce Kongresového centra Praha pro budoucí rozvoj kongresového průmyslu v Praze. Paní primátorka také vyjádřila názor, že Praha má ambice postupovat na žebříčku popularity světových kongresových destinací stále výše, a dostat se tak ze současného 11. místa až na jeho přední příčky.

V uvítání poté pokračovala ředitelka odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj JUDr. Renata Králová, která představila cestovní ruch z celorepublikového pohledu. Českou republiku loni navštívilo přes 9,3 milionu zahraničních turistů, což je o 7 % více než v předchozím roce. Vzhledem k rostoucímu trendu by se tak podle paní ředitelky měla Česká republika a zejména Praha soustředit na bonitní klientelu, prodlužování doby pobytu a zvyšování příjmů z cestovního ruchu, k čemuž už nyní kongresový průmysl velkou měrou napomáhá.

Na paní ředitelku následně navázal ředitel Prague Convention Bureau Roman Muška s poděkováním partnerům večera, podporovatelům, kongresovým velvyslancům za jejich úsilí a v neposlední řadě také rozhodovacímu výboru. Pan Muška zmínil spolupráci s Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky, kde proběhly edukační semináře pro stávající i potenciální kongresové velvyslance a také vyzdvihl pořádání kongresu Mezinárodní kongresové asociace ICCA, který Prague Convention Bureau zaštiťuje a který proběhne v listopadu letošního roku právě v Praze. Za rozhodovací výbor promluvil prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., který zdůraznil potřebu lidí se stále osobně setkávat, a to i přes silný vliv internetové komunikace.

Po úvodních slovech následovalo samotné předávání ocenění. Cenu za Korporátní akci roku přebral za Konferenci švýcarské farmaceutické společnosti zástupce pořádající agentury pan Martin Lehký. Tento čtyřdenní meeting byl organizován pro 1 600 účastníků. Ocenění za Kandidaturu roku si odnesl Ing. Libor Přeučil, CSc. za získání Světového kongresu inteligentních systémů a robotů (IROS), který se bude v Praze konat v roce 2021 a jehož účast by podle očekávání měla překročit 3 300 delegátů. V kategorii Kongres do 500 účastníků byl oceněn MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS za 51. Kongres evropské asociace sdružující odborníky z oboru chirurgie (CESSR). Tento kongres ve své dlouholeté historii zavítal do Prahy poprvé a přilákal téměř 400 delegátů z celého světa. Ocenění za Kongres roku putovalo hned dvěma pánům - MUDr. Jiřímu Kubešovi, Ph.D. a Mgr. Vladimíru Vondráčkovi za 55. Výroční konferenci částicové terapie (PTCOG 55). Té se v květnu roku 2016 zúčastnilo více než 1 200 delegátů. Lokální institucí hostící pražskou konferenci bylo Protonové centrum v Praze (PTC), které je jediným zařízením tohoto typu v oblasti střední a východní Evropy. Jednání o konferenci zároveň odstartovalo diskuzi o hrazení tohoto typu léčby z veřejného zdravotního pojištění. Mezi prestižní ocenění celého večera bezesporu patří cena za Celoživotní přínos kongresovému průmyslu. Tu si v letošním roce odnesl prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, emeritní přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol. Jedním z jeho klíčových úspěchů na poli kongresového průmyslu je získání světového kongresu anestesie, který by v roce 2020 měl v Praze hostit přes 10 000 delegátů. Posledním udělovaným oceněním je Speciální cena Kongresového centra Praha, kterou získalo Ministerstvo pro místní rozvoj zastoupené Ing. Karlou Šlechtovou za Regionální konferenci OSN „Evropský habitat“, které se zúčastnilo na 4 000 delegátů z 56 zemí světa.

Večer uzavřel networking a slavnostní recepce, kterou hudebně doprovázel klavírista Radim Linhart. Poděkování patří partnerům za jejich podporu Ambassador Programu a spolupráci při organizačním zajištění celého slavnostního večera, jmenovitě: Ministerstvu pro místní rozvoj ČRMagistrátu hlavního města PrahyPrague City TourismCzech Convention BureauLetišti PrahaAIM Group InternationalC-INGuarant InternationalKongresovému centru PrahaHostesky.czVT RentalZátiší GroupSenator Meeting & IncentivesUniverzitě Karlově v Praze a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.