Prague Convention Bureau pomáhá organizátorům akcí již deset let

09/04/2018
Prague Convention Bureau pomáhá organizátorům akcí již deset let

Prague Convention Bureau bylo založeno 3. dubna 2008 s cílem posílit kladné povědomí o Praze jako ideální kongresové destinaci a skrze účinnou pomoc zahraničním i lokálním organizátorům akcí podpořit ekonomický rozvoj české metropole. V letošním roce tato nezisková organizace slaví své desáté výročí. Za posledních deset let se Prague Convention Bureau podílelo na získání více než 630 akcí, kterých se zúčastnilo téměř 293 tisíc delegátů. Ti vygenerovali na 620 tisíc pokojonocí v hodnotě přesahující 1,2 miliardy korun.

Prague Convention Bureau bylo založeno členskými subjekty a navázalo na činnost Pražské asociace kongresové turistiky (PAKT). V současné době čítá členská základna Prague Convention Bureau na šedesát subjektů z řad hotelů, organizátorů akcí (DMC a PCO společností), kongresových a společenských center a poskytovatelů dalších služeb, jako jsou dopravci, AV dodavatelé, cateringové služby a restaurace, či hostessingové agentury.

Prague Convention Bureau se za posledních deset let podílelo na získání 633 kongresů, konferencí a korporátních akcí pro Prahu s celkovým počtem 292 570 delegátů a 620 747 pokojonocí. Při průměrné ceně hotelového pokoje v Praze, která činila mezi roky 2011 až 2018 1 990 korun, se při daném počtu pokojonocí jednalo o příjem v hodnotě přesahující 1,2 miliardy korun. Administrativní podpora byla za dobu své existence poskytnuta celkem 274 akcím. Od roku 2013 se kongresová Praha představila organizátorům akcí prostřednictvím 1 538 článků v celkové hodnotě zhruba 2 137 541 euro (více než 55,5 milionu korun).

„Kongresový průmysl je jedním z významných ekonomických odvětví Prahy. Na hrubém domácím produktu hlavního města se podílí 1,1 % a přímo na odvětví cestovního ruchu je to pak 15 %. Vážíme si toho, že si tento fakt hlavní město Praha uvědomuje a dlouhodobě cestovní ruch a kongresový průmysl podporuje. Od roku 2014, kdy jsou vypisovány granty pro odvětví kongresového průmyslu, hlavní město Praha udělilo finanční podporu přesahující 23 milionů korun celkem 49 kongresům a konferencím konajícím se na území české metropole. Za období posledních deseti let tato částka dosáhla téměř 35 milionů korun, nicméně v letech 2008 až 2013 byly v rámci grantového řízení udělovány příspěvky nejen kongresům a konferencím, ale i dalším projektům týkajícím se podpory cestovního ruchu obecně,“ řekl Roman Muška, ředitel Prague Convention Bureau.

Ke svému desátému výročí Prague Convention Bureau spouští kampaň s názvem PCBturns10, prostřednictvím které představí milníky nejen kongresového průmyslu v Praze, ale i významné události týkající se hlavního města a České republiky. Organizace si také v rámci oslav přichystala různé networkingové příležitosti a akce, na kterých se zájemci mohou se zástupci Prague Convention Bureau setkat:

  • edukační seminář Prague Convention Bureau (5. dubna 2018)
  • veletrh IMEX Frankfurt (15. – 17. května 2018)
  • asociační večer v Pražském domě v Bruselu (26. června 2018)
  • veletrh IMEX America (16. – 18. října 2018)
  • veletrh IBTM Barcelona (27. – 29. listopadu 2018)

Organizace dlouhodobě a aktivně spolupracuje s klíčovými subjekty, pod jejichž gesci spadá kongresový průmysl a cestovní ruch, jako je hlavní město Praha, Ministerstvo pro místní rozvoj, agentura CzechTourism či Prague City Tourism. Díky této spolupráci může Prague Convention Bureau nabízet pomoc a poradenství lokálním i zahraničním organizátorům akcí či zprostředkovávat administrativní podporu, včetně vyřizování žádostí o jízdné městské hromadné dopravy zdarma, vyřizování žádostí o získání grantů či poskytování podpůrných dopisů. PCB prostřednictvím svého Ambassador Programu taktéž slouží jako základna pro takzvané lokální kongresové ambasadory, tedy profesory, vědce, lékaře a další odborníky, kteří vystupují jako odborní garanti pro akce, které míří do Prahy.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.