Praha hostila konferenci EUSFLAT

18/09/2019
Praha hostila konferenci EUSFLAT

Ve dnech 8.-13. 9. 2019 se v Praze konala 11. konference EUSFLAT (European Society for Fuzzy Logic and Technology) a společně s ní Workshop on Quantum Structures, organizovaný IQSA (International Quantum Structures Association).

Pořádal ji tým Ostravské univerzity v čele s prof. Ing. Vilémem Novákem, D.Sc., a doc. RNDr. Martinem Štěpničkou, Ph.D., prezidentem EUSFLAT ve spolupráci s CIIRC ČVUT, který poskytl prostory a vybavení. Pořadatelský tým ČVUT vedli prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c., a prof. Ing. Mirko Navara, DrSc., viceprezident IQSA.

Akce se zúčastnilo 218 delegátů z více než 40 zemí, čímž konference předčila i odpovídající celosvětový kongres IFSA (International Fuzzy Systems Association) v tomto oboru. O tom svědčí i skutečnost, že ceny IFSA nebyly předávány na jejím kongresu, ale zde, neboť většina oceněných dala přednost účasti na "evropské" konferenci EUSFLAT, která ve skutečnosti hostila účastníky ze všech kontinentů. Kromě referátů a zprostředkování mezinárodních kontaktů a spolupráce konference prověřila i způsobilost nových prostor k pořádání podobných akcí.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.