Praha je v regionu střední a východní Evropy druhým nejlepším městem z hlediska udržitelného rozvoje

05/11/2018
Praha je v regionu střední a východní Evropy druhým nejlepším městem z hlediska udržitelného rozvoje

Praha se podle nejnovějšího žebříčku Sustainable Cities Index (SCI) mezinárodní poradenské společnosti Arcadis zařadila mezi špičku udržitelně se rozvíjejících měst v regionu střední a východní Evropy z pohledu obyvatel destinace. V celosvětovém měřítku se česká metropole umístila na 23. příčce. Letošní Arcadis Sustainable Cities Index 2018 vede Londýn, následovaný Stockholmem a Edinburghem. V první dvacítce je celkem 14 evropských měst, 3 města asijská a 3 severoamerická.

Sustainable Cities Index v roce 2018 hodnotil celkem 100 měst na základě tří pilířů udržitelnosti, kterými jsou lidé (sociální hledisko), dlouhodobě udržitelný rozvoj (environmentální hledisko) a podnikání (ekonomické hledisko). Tyto tři oblasti vychází z cílů dlouhodobě udržitelného rozvoje, které do roku 2030 definovala pro svých 193 členů Organizace spojených národů (OSN).

Index pak následně porovnává, jak jsou jednotlivé destinace schopny plnit potřeby jednotlivých skupin obyvatel města. Mimo to také rozřazuje destinace do čtyř klastrů podle výsledků, jakých dosáhly v jednotlivých pilířích:

 • vyrovnaní inovátoři – sem spadají destinace excelující především v pilířích lidé a podnikání. Do tohoto klastru například spadá kromě Berlína, Hong Kongu, Sydney i Praha;
 • post-průmysloví oportunisté – do tohoto klastru se řadí především americká města a ty destinace, které jsou silné v pilířích lidé a dlouhodobě udržitelný rozvoj
 • rozvojová města – patří sem ty destinace, jež nedosahují top příček v hodnocení v pilíři podnikání
 • rychle rostoucí megaměsta – zde jsou zařazeny především asijské aglomerace s vysokým počtem obyvatel, které jsou zároveň slabší v pilíři podnikání

Hlavní město ČR excelovalo především v pilíři lidé, ve kterém se zkoumá současná kvalita života obyvatel a výhled pro budoucí generace. V tomto pilíři obsadila Praha šesté místo, a předčila tak i Vídeň, která za region střední a východní Evropy dominuje celkovému hodnocení. Naopak rezervy má česká metropole v pilíři dlouhodobě udržitelný rozvoj, ve kterém se umístila až na 68. pozici. Z hlediska hodnocení ekonomiky se Praha opět vyhoupla mezi prvních patnáct destinací a obsadila 12. místo.

Praha je v aktuálním Arcadis Sustainable Cities Index hodnocena jako tzv. vyrovnaný inovátor. Ve dvou sledovaných pilířích (kvalita života jejích obyvatel a úroveň podnikatelského prostředí) se umístila celosvětově velmi vysoko. Index oceňuje například dostupnost a kvalitu zdravotní péče v Praze, bezpečnost našeho hlavního města, rozvoj turismu, řadu příležitostí k podnikání a širokou nabídku pracovních míst. V rámci třetího pilíře (trvale udržitelný rozvoj) dobře hodnotí vodní hospodářství a zeleň ve městě. Prostor pro zlepšení je v dopravě, propojení města geografickém i virtuálním, a ve zlepšení odpadového hospodářství,“ uvádí Lenka Matějíčková, vedoucí oddělení Sustainability z české pobočky Arcadis v tiskové zprávě vydané u příležitosti zveřejnění letošního Indexu.

Stejně jako Varšava a Budapešť se i Praha podle Arcadis´ Sustainable Cities Indexu potýká s emisemi CO2, ke kterým výrazně přispívá dopravní situace v Praze: „Přední místo Praze ve středoevropském srovnání zajišťuje množství zeleně, dostupnost a kvalita zdravotní péče a vyváženost pracovního a osobního života. Praha je pro návštěvníky velmi atraktivní a sama turismus maximálně podporuje. Náš index poukazuje na nutnost omezit emise CO2, podpořit alternativní způsoby dopravy.“ dodává Lenka Matějíčková.

Nejlepších 10 měst podle Arcadis Sustainable Cities Indexu:

 1. Londýn
 2. Stockholm
 3. Edinburgh
 4. Singapur
 5. Vídeň
 6. Curych
 7. Mnichov
 8. Oslo
 9. Hongkong
 10. Frankfurt

Zdroj: Arcadis. Index pro společnost Arcadis připravilo Centrum pro ekonomický a hospodářský výzkum (Cebr). Kompletní znění Sustainable Cities Index je k dispozici zde.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.