Praha již podvanácté ocenila šestici kongresových akcí a jejich ambasadorů

26/04/2023
Praha již podvanácté ocenila šestici kongresových akcí a jejich ambasadorů

Kongresová Praha opět ocenila významné české vědce, profesory, lékaře a další špičkové odborníky za jejich přínos kongresovému průmyslu v české metropoli. Zástupci organizace Prague Convention Bureau, zastřešující pražský kongresový průmysl, hlavního města Prahy a Ministerstva pro místní rozvoj letos v rámci 12. ročníku Ambassador Awards Evening předali ceny vítězům v celkem šesti kategoriích. Slavnostní udílení proběhlo 25. dubna 2023 v Rezidenci primátora hlavního města Prahy.

Ambassador Awards Evening se uskutečnil pod záštitou primátora hlavního města Prahy, Bohuslava Svobody, který se předávání cen též osobně zúčastnil. O vítězích jednotlivých kategorií již tradičně rozhodovala nezávislá komise složená ze 12 odborníků působících v kongresovém průmyslu.

V roce 2022 jsme zaznamenali enormní zájem o to se opět osobně účastnit odborných kongresů a konferencí, kterých v Praze proběhlo téměř čtyři tisíce. Ačkoliv se počet expertních akcí ještě zdaleka nepřiblížil počtu akcí zaznamenaných v rekordním roce 2019, již nyní je patrné, jak moc delegátům chyběla v posledních dvou letech možnost osobní výměny nejnovějších poznatků,” říká Roman Muška, ředitel Prague Convention Bureau, a dodává: „Pevně věřím, že díky všem v loňském roce proběhlým akcím, kterých se zúčastnilo přes 600 tisíc delegátů, se podařilo do české metropole získat tolik potřebné know-how napříč různými obory.“

Za uplynulý rok 2022 byly v následujících šesti kategoriích oceněni tito ambasadoři a akce:

Kongres roku 2022:

-          Prof. MUDr. Petr Panzner, CSc. za Kongres Evropské akademie alergologie a klinické imunologie 2022

Kongres přivítal v Praze na 3 500 delegátů z celého světa, kteří diskutovali především nejnovější trendy v oblasti alergologie a dopadů onemocnění covid-19 a jeho následcích na pacientech.

Kongres do 500 účastníků roku 2022:

-          Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc. za 39. kongres České nefrologické společnosti s mezinárodní účastí

Kongres byl první velkou akcí pro odborníky z oboru nefrologie po dvouleté pauze vyvolané pandemií covid-19. V Praze se kongresu zúčastnilo 500 expertů na diagnostiku a léčbu chronických onemocnění ledvin, kteří ocenili především možnost osobní výměny zkušeností v tomto oboru. 

Kandidatura roku 2022:

-          Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. za kandidaturu na Světový dentální kongres FDI

Největší celosvětový kongres, kterého se účastní v průměru více jak 7 000 delegátů, by měl v Praze proběhnout v září 2026. Kromě výměny aktuálních poznatků v oboru, diskuze o nových technologiích a vzdělávání nových profesionálů by měla akce obsahovat i části zaměřené na edukaci širší veřejnosti.

Korporátní akce roku 2022:

-          Ing. Mgr. Tereza Vránková, M.A. za Škoda Auto - World Dealers Conference 2022

Akce se zúčastnilo 6 000 dealerů značky Škoda Auto z celého světa. Během 14 dní byly prezentovány nové modely, nový brand a strategie pro budoucí období. Důraz byl kladen především na téma elektromobility a představení České republiky jako destinace, kde se vyrábí moderní vozy a vznikají nové technologie.

Inspirace roku 2022

-          Prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. za kongres Evropské společnosti pro evoluční biologii (ESEB 2022)

Kongres do svého programu zakomponoval podporu účasti rodin s dětmi. Děti do 15 let neplatily účastnický poplatek a byl pro ně zřízený dětský koutek a zajištěny doprovodné aktivity. Bez této podpory by se kongresu nemohlo zúčastnit několik desítek delegátů a delegátek.

Dlouhodobý přínos kongresovému průmyslu:

-          Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., Ústav technologie vody a prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Asociace pro vodu ČR (CzWA)

Profesor Wanner vyučuje a vede práce na VŠCHT v bakalářském i magisterském studiu. Je dlouhodobým členem České asociace pro vodu, jejímž předsedou se stal v roce 1992. Působil též jako viceprezident a prezident Evropské asociace pro vodu, ve které je doposud členem řídící rady. Za svou kariéru spolupracoval na několika významných evropských projektech, dlouhodobě se zasazoval o konání odborných akcí v České republice, kterou též velice aktivně propagoval. Získal řadu ocenění, mezi kterými lze vyzdvihnout ocenění IWA Distinguished Fellow, jehož držitelem je pouhých 30 osob.

“Pořádání kongresů v Praze pro mě bylo vždy nesmírně zajímavou záležitostí. Jednak je Praha krásným městem, které láká mnoho lidí, ale zároveň, v mém oboru, má česká metropole několik historických prvenství jako například jednu z prvních čistíren odpadních vod na Evropském kontinentu. Současně má ale i další čistírny, z toho tu nejnovější z roku 2018, která je pravděpodobně nejmodernějším zařízením v Evropě,” říká profesor Wanner a dodává: “Během pořádání různých odborných akcí v Praze jsme měli možnost prezentovat jak výzkum na naší vysoké škole, tak práci kolegů z Asociace pro vodu ČR. Bylo zajímavé pozorovat, jak se do organizace zapojují i mladší kolegové a postupně přebírají inciativu v pořádání těchto kongresů a konferencí.”

Rádi bychom tímto poděkovali hlavním partnerům akce: Hlavnímu městu Praha, Ministerstvu pro místní rozvoj a Czech Convention Bureau / CzechTourism.

Fotogalerie z celé akce je dostupná na našem Facebookovém profilu.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.