Praha opět ocenila kongresové akce a jejich ambasadory

07/09/2022
Praha opět ocenila kongresové akce a jejich ambasadory

Po vynucené koronavirové pauze kongresová Praha opět ocenila významné české vědce, profesory, lékaře a další špičkové odborníky za jejich přínos kongresovému průmyslu v české metropoli. Organizace Prague Convention Bureau, zastřešující pražský kongresový průmysl, letos v rámci 11. ročníku Ambassador Awards Evening ocenila úsilí kongresových ambasadorům v předchozích třech letech. Slavnostní předávání celkového počtu 11 ocenění proběhlo 6. září 2022 v Rezidenci primátora hlavního města Prahy.

Ambassador Awards Evening se uskutečnil pod záštitou primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba, který se akce též osobně zúčastnil spolu s dalšími zástupci města a ministerstva pro místní rozvoj. Na slavnostním večeru primátor osobně předal ocenění za rok 2019, jejichž udílení muselo být z důvodů restrikcí na hromadné akce v průběhu pandemie odloženo. Současně proběhlo též předání mimořádných ocenění za podporu kongresového průmyslu v období pandemie, tedy v letech 2020 a 2021.

Za rok 2019 byly v následujících šesti kategoriích oceněni tito ambasadoři a akce:

Kongres roku 2019:

-          Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. za 1. výroční setkání Evropské pediatrické onkologie (SIOP Europe)

Prvního ročníku setkání společnosti se zúčastnilo téměř 1,500 delegátů, mezi kterými byli též vyléčení dětští onkologičtí pacienti se svými rodiči. Těm byla věnována fotografická výstava My New Life.

Kongres do 500 účastníků roku 2019:

-          MUDr. Jan Drahoňovský a MUDr. Radek Chvátal za 5. ročník Evropského kongresu o endometrióze

Evropský kongres endometriózy 2019 se stal nejmodernějším zorganizovaným kongresem v historii těchto akcí. Jeho součástí byly též přímé přenosy z operačních zákroků ve Francii, Itálii a Japonsku.

Kandidatura roku 2019:

-          Mgr. Martina Lehmannová za 26. ročník generální konference Mezinárodní rady muzeí ICOM

Akci se podařilo pro rok 2022 získat do Prahy po původně prohrané kandidatuře s konkurenční Alexandrií. Praha tak letos v srpnu přivítala více než 3 000 expertů z oblasti muzeologie na konferenci, do níž se zapojilo více než 150 muzeí po celé republice.

Korporátní akce roku 2019:

-          pánové Ron Bakker a Tomáš Ouředníček za Konferenci systémových designérů

Tato akce se koná jednou za dva roky a v zemích střední a východní Evropy se uskutečnila poprvé. Konference, na níž byla prezentována nejmodernější audiovizuální technika, se zúčastnilo 350 odborníků z celého světa.

Inspirace roku 2019

-          Mgr. Terezie Sverdlinová za akci TERIBEAR hýbe Prahou

Desetidenní nonstop happening s účastí téměř 21 000 účastníků, kteří mají za cíl nachodit či naběhat co největší množství kilometrů. Ty se následně díky partnerům promění ve finanční pomoc opuštěným dětem. Největším přínosem projektu není jen finanční podpora, ale i šíření povědomí o problematice dětí vyrůstajících v ústavní péči. TERIBEAR je projektem Nadace Terezy Maxové a je aktuálně nejvýznamnější charitativní akcí svého druhu v ČR.

Dlouhodobý přínos kongresovému průmyslu:

-          Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. FCMA, Emeritní přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK a FN v Motole

Profesor Jan Betka je zcela mimořádnou osobností české otorinolaryngologie a též významným podporovatelem Prahy jakožto kongresové destinace. Profesor Betka se v minulosti klíčovým způsobem zasadil o pořádání celé řady vědeckých akcí, jakými jsou například 3. ročník kongresu Evropské ORL-HNS společnosti či každoroční kongresy České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku.

Kongresový průmysl, který běžně generuje v multiplikaci na tržbách přes 260 miliard korun ročně, se v posledních dvou letech vlivem pandemie propadl téměř na své dno. Počet akcí v Praze klesl v roce 2021 oproti roku 2019 o více než 79 %,“ říká Roman Muška, ředitel Prague Convention Bureau, a dodává: „O to více mě těší, že jsme mohli letos se zpožděním předat nejen zasloužená ocenění za rok 2019, ale zároveň ocenit i ty kongresy a konference, jejichž organizátoři se za splnění přísných hygienických podmínek a mnohdy též s využitím nejmodernějších technologií rozhodli své akce i přes nastalou situaci uskutečnit.“

Mimořádné ocenění za podporu kongresového průmyslu v letech 2020 a 2021 získala společnost Metrostav za akci ke svému 50. výročí založení pro více než 7 000 stávajících i bývalých zaměstnanců (ocenění přebíral Ing. Jaroslav Heran). Většina konferencí a kongresů proběhla v době pandemie ve virtuálním či hybridním formátu, který umožnil delegátům vybrat si, zda se akce zúčastní osobně v místě konání, či vzdáleně skrze online platformy. Hybridně se uskutečnily hned dvě z mimořádně oceněných akcí. Prvním z nich byl Světový kongres environmentální výchovy (WEEC, ocenění přebíral doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. a doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.). Druhým oceněným hybridním kongresem se stal Mezinárodní kongres krystalografické unie (IUCR, cenu přebíral prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.). Do zcela virtuální formy musela být přesunuta Mezinárodní konference o inteligentních robotech a systémech (IROS, cenu přebíral Ing. Libor Přeučil, CSc.), jejíž ambasador si odnesl další z mimořádných ocenění. Poslední cenu si převzal prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA, za kandidaturu na kongres Evropské renální asociace, který by se měl v Praze uskutečnit v roce 2025. „Kongres ERA je největším kongresem nefrologů v Evropě a každoročně se ho účastní více než 10 000 delegátů. Na kandidatuře pro rok 2025 jsme pracovali více než 6 let a ve vrcholné fázi příprav se aktivně zapojil do kandidatury i pan primátor, který se osobně sešel s prezidentem ERA, aby ho přesvědčil o vhodnosti Prahy jako destinace pro kongres. Získání kongresu ERA pro Prahu je jedním z pomyslných vrcholů na poli kongresového průmyslu,“ doplnil ke kandidatuře profesor Rychlík.

Děkujeme hlavním partnerům večera: hlavnímu městu Praha, Ministerstvu pro místní rozvoj a agentuře CzechTourism.

Fotografie z akce si lze prohlédnout na našem Facebooku.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.