Praha přijala klimatický závazek

22/07/2019
Praha přijala klimatický závazek

Rada hlavního města Prahy v červnu 2019 přijala klimatický závazek snížit do roku 2030 emise oxidu uhličitého o 45 % a do roku 2050 je kompletně eliminovat. Závazek Prahy je tak plně v souladu se závěry zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) z roku 2018 stanovujícími limit globálního oteplení na 1.5°C.

Městská rada také jmenovala Komisi pro udržitelnou energii a klima, jejíž úkolem bude vytvoření plánu na odstranění emisí CO2 v příštích 30 letech a dohled nad jeho realizací. Praha vyzvala všechny firmy, organizace, spolky i jednotlivé obyvatele, aby se připojili k plnění závazku města.  „Každý občan Prahy by měl svědomitě nakládat s prostorem, ve kterém žije, a zamyslet se nad tím, jak do svého života zavést opatření v reakci na vyhlášení klimatického závazku města. Nikdy není pozdě začít se snižováním produkce odpadu nebo vyšším využíváním městské hromadné dopravy na úkor osobních automobilů v centru města. Tak, aby se nám v Praze všem dobře žilo,“ uvádí Primátor hlavního města Zdeněk Hřib. Jedním z příkladů, jak mohou k odstraňování emisí CO2 přispět organizace působící v kongresovém průmyslu jsou tzv. carbon neutral akce, jež se v Praze pořádají více než deset let.

Praha již představila několik strategických dokumentů obsahujících konkrétní opatření, jakými jsou například Adaptační strategie na změnu klimatu či Program zlepšování kvality ovzduší, další opatření čekají na uvedení v příštích letech. „Praha chce být zdravou metropolí 21. století a zavázala se k tomu například v Plánu udržitelné mobility, schváleném Zastupitelstvem hlavního města Prahy v květnu 2019. V plánu je 242 konkrétních opatření, která postupným zaváděním přispějí k celkovému zklidnění dopravy ve městě, rozvoji elektromobility a snižování uhlíkové zátěže. Mezi opatřeními je například možnost zavedení mýtného při vjezdu do centra Prahy, podpora cyklodopravy, změna pohonů vozidel městské hromadné dopravy či výstavba parkovišť P+R, metra D a nových tramvajových tratí,“ upřesňuje Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Zavedení principů environmentálního účetnictví umožní vyčíslit vliv rozpočtu Prahy na uhlíkovou stopu města. Výdaje na obnovu a rozvoj městského majetku tak budou před schválením v budoucnu posuzovány z hlediska dopadů na emise CO2 a schváleny budou pouze v případě, že jejich dopad bude pozitivní či neutrální.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.