Praha přivítala rekordní počet odborníků z oblasti kongresového průmyslu

23/11/2017
Praha přivítala rekordní počet odborníků z oblasti kongresového průmyslu

Celkem 1 264 expertů z oboru kongresového průmyslu ze 79 zemí světa se sešlo od 12. do 15. listopadu v Praze na 56. ročníku kongresu Mezinárodní kongresové asociace ICCA. Organizaci této akce zajišťovalo Prague Convention Bureau za podpory více než 40 lokálních partnerů. Cílem kongresu byla především výměna nejnovějších poznatků a trendů z tohoto oboru. Praha tak získala jedinečnou příležitost představit svou kongresovou infrastrukturu profesionálním pořadatelům kongresů, zástupcům mezinárodních asociací a jiných odborných organizací z celého světa. V příštích letech by tržby z akcí, které zde budou pořádány na základě přímé zkušenosti delegátů, mohly dosáhnout až několika miliard korun.

Mezinárodní kongresová asociace ICCA celosvětově sdružuje profesionály v oboru organizace asociačních kongresů a konferencí a je platformou pro sdílení nejnovějších poznatků, trendů a zkušeností nejen pro členy ICCA, ale i pro mezinárodní vědecké asociace. ICCA reprezentuje více než tisícovku členských subjektů z odvětví organizace kongresů, dopravy a ubytování z více než 90 zemí světa.

Letošní, již 56., ročník kongresu zaznamenal rekordní účast. Do Prahy se sjelo celkem 1 264 delegátů, čímž byl překonán rekord, který držel 50. ročník kongresu konaný v Lipsku v roce 2011 s 1 023 účastníky. Jedním z cílů organizátorů bylo také představení Prahy jako ideální kongresové destinace, díky čemuž lze v nadcházejících letech očekávat navýšení zájmu o pořádání mezinárodních akcí v české metropoli. „Dle výsledků dopadové studie, kterou pro nás zpracovala společnost KPMG, se tržby z kongresového průmyslu v Praze v multiplikaci pohybovaly v roce 2016 mezi 22 až 26 miliardami korun. Předpokládáme, že v horizontu dalších deseti let by zde na základě ICCA kongresu mohlo proběhnout 15 - 25 asociačních kongresů či konferencí, které by v multiplikaci znamenaly tržby ve výši až 2,1 mld. korun. A toto číslo samozřejmě nemusí být zdaleka konečné,“ řekl Roman Muška, ředitel Prague Convention Bureau.

Kongresové centrum Praha, na jehož půdě se kongres konal, přivítalo účastníky v nově zrekonstruované a zmodernizované budově. Úpravy, kterými KCP v posledním roce prošlo, z něj udělaly vysoce moderní a kvalitně vybavené místo se špičkovými službami. Přebudované šatny v přízemí, nově vybudovaný informační kiosek, zrekonstruované toalety ale především digitální navigační systém vnesly do průběhu kongresu vysoký komfort. Nová korporátní identita mu pak dodala pozitivní energii a poukázala na jeho bohatou tradici, profesionalismus a snahu o udržitelný rozvoj. „Rekonstrukce budovy a přípravy na ICCA kongres nás stály hodně energie. Odměnou nám ale byla velká spokojenost návštěvníků kongresu. Jsem si jistá, že z Prahy odjížděli plni pozitivních dojmů a s pocitem, že se jim od všech dostalo vřelého uvítání a vlídného přístupu. Myslím si, že jsme ICCA kongres zvládli na vysoké profesionální úrovni a že nám v budoucnu přinese zajímavé obchodní příležitosti a vysokou prestiž,“ doplňuje obchodní a marketingová ředitelka Lenka Žlebková.

Do organizace kongresu se mimo jiné zapojila i Vysoká škola ekonomická v Praze. V loňském roce byl na zdejší Katedře cestovního ruchu za přispění Prague Convention Bureau spuštěn samostatný kurz Event Management. Studenti Katedry cestovního ruchu nyní získali možnost podílet se na přípravách a průběhu kongresu. „Na starosti jsme měli především hladký přesun delegátů a pomoc s jejich orientací v místech konání kongresu. Pro podporu informovanosti jsme vytvořili projekty, které reprezentovaly českou kulturu a tradici. Při organizaci nám byl ponechán prostor, díky čemuž jsme měli možnost nahlédnout do fungování Prague Convention Bureau a učit se od profesionálů. Zapojení do kongresu nám přineslo mnoho zkušeností z oblasti event a time managementu a celkový náhled do event marketingu. Díky této spolupráci jsme poznali prostředí asociace ICCA a spojili se s inspirativními lidmi,“ dodal Bc. Matěj Buďárek, vedoucí skupiny studentů.

Kongres nabídl také možnost podpořit české charitativní organizace. Design a logo kongresu vytvořilo grafické studio Maturus, o. p. s., založené Nadací Jedličkova ústavu, která taktéž uspořádala v Kongresovém centru Praha prodejní výstavu fotografií Prahy vytvořených klienty ústavu. Při úvodním ceremoniálu kongresu delegáty přivítala kromě jiného kapela The Tap Tap skládající se ze studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu. Zájemci z řad delegátů se mohli blíže seznámit s jejich prací v nahrávacím studiu speciálně upraveném pro handicapované hudebníky. V pondělí 13. listopadu se uskutečnil na Vyšehradě charitativní běh, jehož výtěžek z registrací a dobrovolných příspěvků putoval na podporu znevýhodněných dětí z SOS dětských vesniček. V rámci projektu „Gift of Love“ delegáti kongresu dětem navíc přivezli hračky, které jsou typické v jejich mateřské zemi. Celkem se během kongresu na podporu charitativních organizací vydražilo 16 510 Euro (cca 445 770 korun).

Účast na letošním ICCA kongresu, na který dorazilo 1 264 delegátů ze 79 zemí světa, byla o celou čtvrtinu vyšší než na druhém největším ICCA kongresu v roce 2011 a současně bylo zastoupeno nejvíce zemí. Tématem 56. ročníku, které jsem zmiňovala i ve svých příspěvcích, bylo budování mostů: mezi kulturami, lidmi s různými názory či napříč obory. Během kongresu nám tyto mosty pomohly navázat nová obchodní partnerství, nastartovaly dialogy ohledně klíčových témat a v neposlední řadě upozornily zástupce veřejného sektoru na roli našeho odvětví a vliv mezinárodních setkání, který se zdaleka netýká jen výdajů jednotlivých delegátů. Věřím, že si účastníci nejen užili čas strávený v Praze, ale že zde také zanechali odkaz v podobě výměny a zlepšení znalostí a dovedností a zvýšení povědomí o našem oboru především v rámci politického sektoru,“ uzavírá Nina Freysen-Pretorius, prezidentka Mezinárodní kongresové asociace ICCA.

Loga1.png

Loga2.png

Loga3.png

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.