Praha se v říjnu stane centrem urgentní medicíny

27/05/2019
Praha se v říjnu stane centrem urgentní medicíny

Praha v polovině října přivítá na 2 000 odborníků z celého světa, kteří se zabývají oborem urgentní medicíny. Od 12. do 16. října proběhne v Kongresovém centru Praha 13. kongres Evropské společnosti urgentní medicíny (European Society for Emergency Medicine, EuSEM). Na problematiku tohoto odvětví poukazuje i Mezinárodní den urgentní medicíny, který připadá právě na 27. května.

Urgentní medicína je širokým medicinským oborem, který úzce spolupracuje s téměř všemi ostatními klinickými obory a řeší akutní stavy, s nimiž se pacienti obracejí na zdravotnické služby. Zahrnuje jednak přednemocniční neodkladnou péči, tedy systém zdravotnické záchranné služby, urgentní příjem v nemocničních zařízeních a také systém připravenosti na mimořádné události jako jsou například povodně či teroristické útoky.

V České republice se jedná o obor poměrně mladý, v roce 2018 oslavil 20leté výročí. V současnosti se mu věnuje v České republice více než 600 lékařů. Ti budou mít v říjnu možnost vyslechnout si přednášky nejen o klinických tématech ze všech styčných oborů, ale i o psychologické náročnosti kritických situací a o kariéře v urgentní medicíně. Kromě toho se budou moci zúčastnit soutěží týmů v klinických scénářích či interaktivních bloků a otestovat si své znalosti. K dispozici bude i inscenované soudní jednání s problematikou urgentní medicíny či velké množství vědeckých posterů, na kterých budou mít delegáti příležitost prezentovat své nejnovější výzkumy a studie.

Evropská společnost urgentní medicíny bude navíc v Praze slavit 25. výročí svého založení, u kterého v roce 1994 stáli i dva čeští lékaři – MUDr. Pavol Getlík a MUDr. Roman Gřegoř, MBA, který v současnosti působí jako předseda Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Česká republika se také připojila k Mezinárodnímu dni urgentní medicíny, jež připadá na 27. května. V rámci této iniciativy kromě jiného proběhl 23. května kazuistický seminář oddělení urgentního příjmu dospělých ve Fakultní nemocnici Motol. „Cílem mezinárodního dne je zpopularizovat obor urgentní medicíny a ukázat široké veřejnosti i politikům, že systém urgentní péče má zásadní vliv na snížení úmrtnosti a nákladů na následnou zdravotní péči,“ uvádí MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM, lokální ambasadorka kongresu EuSEM, a dodává: „Urgentní medicína má nezastupitelnou roli. Pro příklad, v loňském roce bylo při výjezdech zdravotnických záchranných služeb v České republice ošetřeno přes milion pacientů, tedy téměř každý desátý občan, a další byli ošetřeni na dosud existujících urgentních příjmech.“ Jak vyplývá ze statistik Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky, jen v Praze se uskutečnilo více než 130 000 výjezdů. Pozitivní je, že se neustále rozšiřuje síť výjezdových základen a počet posádek, což vede ke snížení průměrného dojezdového času sanitek. Ten se kupříkladu v Praze pohybuje kolem osmi minut.

„Součástí kongresu, který bude probíhat po celé čtyři dny v šesti paralelních sekcích, bude i lokální jednodenní konference. Ta zcela jistě přispěje k šíření znalostí a novinek v tomto oboru mezi českými odborníky a pomůže tak dalšímu rozvoji urgentní medicíny u nás. O tom, že v Praze a České republice máme špičkové lékaře a odborníky nejen na urgentní medicínu svědčí i to, že medicinská témata patří dle našich statistik v české metropoli dlouhodobě k těm nejvíce diskutovaným,“ uzavírá Roman Muška, ředitel Prague Convention Bureau, organizace, která působí jako oficiální reprezentant hlavního města Prahy v oblasti kongresového průmyslu.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.