Praha zaměřuje svou pozornost na cirkulární ekonomiku

19/05/2020
Praha zaměřuje svou pozornost na cirkulární ekonomiku

Začínající ekonomická recese způsobená epidemií COVID-19 nabízí Praze příležitost nasměrovat vývoj města k principům cirkulární ekonomiky přistupující k odpadu jako k potenciálnímu zdroji určenému k dalšímu využití. Město ve své tiskové zprávě potvrzuje zadání přípravy nové strategie pro přechod hlavního města Prahy na cirkulární ekonomiku. Obsahem dokumentu budou návrhy opatření spolu s ověřením závazných a měřitelných cílů, které může město ve své činnosti podporovat a plnit.

Cirkulární ekonomika optimalizuje vzorce spotřeby a podporuje využívání sdílených služeb s cílem snížit tlak na primární zdroje. Praha plánuje zaměřit svou pozornost právě tímto směrem, s primárním zaměřením na nakládání s vodou a odpady nebo na lokální zemědělství. Hlavní město pracuje na komplexním souboru opatření zasahujících do organizační struktury města, jeho řízení a jeho sociálního systému.

Praha a její městské organizace zpracovaly již před přijetím usnesení řadu koncepčních dokumentů a realizovaly množství projektových činností připívajících k posunu města směrem k cirkulárnímu nakládání se zdroji. K nim patří nedávno odsouhlasená podpora ekologického zemědělství na půdě vlastněné městem, zavedení celoměstského svozu bioodpadu a pilotní projekt svozu kuchyňského odpadu, podpora reuse projektů či omezení jednorázových plastů na městských akcích a v úřadech. Současně se připravuje aktualizace krajského i obecního plánu odpadového hospodářství se záměrem nově definovat cíle a opatření směřující mimo jiné snížit celkovou produkci směsného komunálního odpadu v Praze nejméně o polovinu do roku 2030 a přispět tak ke snížení množství a objemu veškerého odpadu vznikajícího na území města.

Strategie cirkulární ekonomiky má potenciál jak pro tvorbu nových zelených pracovních míst, tak pro snižování emisí oxidu uhličitého a tedy i pro zlepšení celkové kvality života všech obyvatel Prahy.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.