Pražská hromadná doprava je pátou nejlepší na světě

01/11/2017
Pražská hromadná doprava je pátou nejlepší na světě

Pražská hromadná doprava již dlouhou dobu patří mezi nejlepší nejen v Evropě, ale i na světě. Mezinárodní automobilová asociace FIA označila pražskou MHD v roce 2010 jako čtvrtou nejlepší v Evropě. Podle nejnovější celosvětové studie Sustainable Cities Mobility Index 2017 konzultační skupiny Arcadis Praha obsadila 5. místo.

Index, který sestavila společnost Arcadis ve spolupráci s výzkumnou společností Cebr, hodnotil celkem 100 měst z celého světa na základě 23 parametrů. Ty jsou rozděleny do třech hlavních podskupin: People, Planet a Profit.

Přední příčku žebříčku obsadil Hongkong, přičemž další dvě asijská města (Soul, Singapur) se objevila mezi TOP 10 místy především díky modernímu metru, velkým letištím a nízké míře využívání osobních automobilů. Nicméně žebříčku vévodí města evropská – z TOP 10 obsadila sedm pozic. Mezi nejlépe hodnocené systémy městské hromadné dopravy patřily ty v Zurichu, Paříži a Praze.

V celkovém hodnocení se pražská hromadná doprava umístila na 5. místě. V sub-indexu People, který odráží především metriky jako pokrytí dopravy, spolehlivost, provozní dobu a v neposlední řadě také oblíbenost dopravy, Praha obsadila 13. místo. V první čtvrtině žebříčku (23. místo) byla Praha hodnocena z hlediska vlivu MHD na životní prostředí (sub-index Planet). Ten zkoumá statistiky jako míru znečištění ovzduší, emise skleníkových plynů, ale také kvalitu cyklistické infrastruktury či snahu o zvyšování podílu městské zeleně. Nejlépe Praha dopadla z hlediska hodnocení ekonomických aspektů městské hromadné dopravy. Sub-index Profit hodnotí efektivnost systému, jeho důvěryhodnost a čas strávený dojížděním. V tomto žebříčku se Praha umístila na druhém místě, přičemž první příčku obsadil Zurich.

Kompletní zpráva je ke stažení zde: https://www.arcadis.com/en/global/our-perspectives/sustainable-cities-mobility-index-2017/

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.