Pražští zastupitelé schválili úpravu poplatku pro turisty. Hlavní město tak získá více prostředků na kultivaci cestovního ruchu

13/01/2022
Pražští zastupitelé schválili úpravu poplatku pro turisty. Hlavní město tak získá více prostředků na kultivaci cestovního ruchu

V hlavním městě bude od začátku roku 2022 platit upravená vyhláška o místním poplatku z pobytu. Novou podobu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy a vychází z memoranda, které Praha letos v listopadu podepsala s Asociací hotelů a restaurací ČR a městskou společností Prague City Tourism. Zvýšením poplatku z pobytu ze stávajících 21 Kč na 50 Kč, který platí pouze turisté, získá Praha prostředky potřebné k naplňování své dlouhodobé vize kultivovaného a trvale udržitelného cestovního ruchu, rozvoje města jako atraktivní destinace pro kongresy, konference či výstavy a propagace města v zahraničí.

„Tento poplatek je jediným nástrojem, kterým české obce dokážou přímo kompenzovat náklady spojené s cestovním ruchem a pomocí kterého se mohou podílet na jeho ekonomických přínosech. Praha s výší ubytovacího poplatku z pobytu 21 korun za noc zaostává jak v rámci Evropy, tak dokonce i za řadou českých měst. Zvýšení poplatku pomůže městu i Pražanům a jsem rád, že se na tomto nutném kroku shodneme i se samotnými hoteliéry,“ uvádí Pavel Vyhnánek, náměstek primátora a radní pro oblast financí a rozpočtu.

Na základě dohody v memorandu poslouží polovina vybraných prostředků například na pravidelné cílené kampaně na podporu udržitelného příjezdového cestovního ruchu. Významně bude podporována také image Prahy jako vhodné destinace pro kongresy a konference. Město bude rovněž podporovat výstavy, veletrhy nebo jiné významné akce, ať už kulturní či byznysové, které budou lákat kultivované návštěvníky.

„Velmi vítáme tento krok ze strany hlavního města Prahy, který nejen povede k navýšení budoucích investic do marketingu a propagace Prahy v zahraničí, ale zároveň podpoří konání významných byznysových či kulturních akcí, které přilákají kultivované návštěvníky. Jako klíčové sdělení vnímáme fakt, že získané prostředky budou určeny k naplňování dlouhodobé vize kultivovaného a trvale udržitelného cestovního ruchu a příslib významně podpořit image Prahy jako vhodné destinace pro kongresy a konference,“ dodává Roman Muška, ředitel Prague Convention Bureau, společnosti, která oficiálně reprezentuje Prahu v oblasti kongresového průmyslu.

„Praha je městem kultury, historie, památek nebo kvalitní gastronomie. Tuhle notu chceme při její propagaci v zahraničí akcentovat. Dosud byly výdaje související s turismem a použité k propagaci hlavního města financovány z kapes Pražanů. Od příštího roku si na sebe turismus ve zvýšené míře bude vydělávat sám. Polovina z prostředků, které se z navýšeného pobytového poplatku vyberou, se vrátí zpět do turismu a pomohou nám naplnit naší vizi kultivovaného turismu,“ říká Hana Třeštíková, radní pro oblast kultury a cestovního ruchu.

Cestovní ruch v hlavním městě zaměstnává více než 100 000 obyvatel. Vybrané daně a jejich následné přerozdělení ale v rámci tzv. rozpočtového určení daní nemají vazbu na regiony a jejich ekonomickou aktivitu. Ačkoliv je tedy cestovní ruch významnou složkou pražské ekonomiky, Praha získává pouze zlomek z daňových výnosů, které z turismu plynou veřejným rozpočtům.

Poplatek z pobytu, který je jako jediný v oblasti cestovního ruchu přímým příjmem financí pro obce, představuje unikátní možnost, jak získat přístup k prostředkům, které budou investovány zpět do rozvoje udržitelného turismu s vysokou přidanou hodnotou a budování image Prahy jako kultivované a atraktivní destinace. Poplatek platí samotní turisté za každou noc strávenou v pražském ubytovacím zařízení při krátkodobém pobytu nepřevyšujícím 60 dnů.

V jiných s Prahou srovnatelných evropských městech se poplatek pohybuje od dvou EUR výše a města využívají tyto příjmy například na rozvoj infrastruktury nebo podporu cestovního ruchu. Právě k evropskému standardu výše ubytovacích poplatků by se Praha ráda přiblížila.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.