Průmyslový palác na Výstavišti má za sebou dva roky dosud úspěšné rekonstrukce

07/03/2024
Průmyslový palác na Výstavišti má za sebou dva roky dosud úspěšné rekonstrukce

Obnova Průmyslového paláce na pražském Výstavišti pokračuje podle plánu i dva roky po zahájení náročných prací. Hotové už jsou například všechny výkopové práce, vznikl suterén pod levým křídlem paláce i s vjezdem pro kamiony a byla také vztyčena větší část ocelové konstrukce na levém křídle.

Hlavní město kompletně rekonstruuje Průmyslový palác z roku 1891, včetně stavby jeho levého křídla, které vyhořelo v roce 2008. Cílem projektu je šetrně obnovit historickou stavbu, zároveň však budou vnitřní prostory uzpůsobeny tak, aby odpovídaly současným požadavkům na pořádání veletrhů i dalších významných kulturních a společenských akcí.

„Nacházíme se asi v polovině tohoto odvážného projektu a pomalu se přeléváme do finální fáze. U takto zásadních rekonstrukcí se vždy objeví nečekané výzvy. Je tomu tak i v případě Průmyslového paláce. Ten díky profesionální práci stavařů, ale i zapojení celé řady drobných často i pozapomenutých řemesel, opět nabývá na svém významu a původní podobě. Obnovený Průmyslový palác do budoucna skýtá nebývalý potenciál nejen na poli pořádání veletrhů, ale i kulturních akcí pro veřejnost,“ říká Adam Zábranský, radní hl. m. Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu.

Letos se budou také otevírat střechy Křižíkových pavilonů, kde vznikne obrovská pobytová terasa pro veřejnost s krásným výhledem. Po dokončení rekonstrukce bude Průmyslový palác propojen s Křižíkovými pavilony a návštěvníci budou moci mezi nimi korzovat suchou nohou, což zařadí Výstaviště ke světovým špičkám v oblasti výstav a veletrhů co do rozlohy a celkově zázemí," dodává Adam Zábranský.

Za dva roky se již povedlo zrestaurovat většinu vitráží, obnovena je polovina ocelové střešní konstrukce střední haly a byla snesena hodinová věž, která se po obnově opět vrátí na své místo. V neposlední řadě se uskutečnil výkop jámy za pravým křídlem pro budoucí technické zázemí a vzduchotechniku.

„Když začínala rekonstrukce Průmyslového paláce a viděl jsem, co v reálu taková stavba obnáší, skoro jsem si neuměl představit, že to kdy vůbec může být hotové,“ komentuje dva roky rekonstrukce Průmyslového paláce Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s., a dodává: „Dnes už ale naopak počítáme měsíce, kdy otevřeme brány a přivítáme první návštěvníky. Naše obchodní oddělení ostatně už prostory paláce obchoduje a zájem ze světa nás jen nadále ujišťuje, že budeme již brzy jedním z hlavních, minimálně evropských veletržních a eventových hráčů.“

Za dva roky intenzivní práce byl v místě levého křídla Průmyslového paláce vybudován suterén v hloubce pěti metrů se zázemím zahrnujícím strojovny, garáže, veřejné WC nebo šatny a také s vjezdem pro kamiony. Ve střední hale už byly téměř všechny vitráže odinstalovány a renovovány, letos na jaře se začnou vracet zpět na své původní místo. Zhruba ze tří čtvrtin je také rozebraný malovaný strop, který se v současnosti restauruje. Kromě toho se buduje propojení levého křídla se střední halou a s foyer. Co se týká pravého křídla paláce, zde je aktuálně odstraněna původní podlaha. Práce pokračují i na hodinové věži, která byla snesena už v létě roku 2022. Nyní se připravuje nová vrchní část pro osazení kopie Svatováclavské koruny a v plánu je vrátit celou věž na palác v průběhu letošního léta.

Rekonstrukce by měla být pravděpodobně dokončena v průběhu nadcházejících dvou let. „Počítali jsme spíše s dokončením v roce 2025, ovšem po odkrytí základů, podlah a podhledů pravého křídla (tzv. Smetanovy vestavby) se ukázalo, že reálný technický stav si vyžaduje rozsáhlejší rekonstrukci, než bylo možné před zahájením prací předpokládat,” upřesňuje radní Adam Zábranský. Následně Průmyslový palác nabídne jeden z největších krytých prostor pro kongresy a další akce ve střední Evropě. A to se špičkovým zázemím a skvělou dostupností na letiště.

Photocredit: Výstaviště Praha / Jiří Šebek

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.