Průzkum AIM Group ukazuje na zájem sponzorů o návrat k onsite eventům

22/06/2021
Průzkum AIM Group ukazuje na zájem sponzorů o návrat k onsite eventům

AIM Group International provedla průzkum v řadách předních farmaceutických a biofarmaceutických společností s cílem získat přehled jejich očekávání a představ o podzimních eventech.

AIM Group International, společnost specializující se na kongresy, eventy a komunikaci, zveřejnila výsledky průzkumu pod názvem “Eventy – onsite, hybridní nebo digitální? Trendy a perspektivy z pohledu sponzorů.” Průzkum zmapoval názory více než 200 zástupců farmaceutických a biofarmaceutických společností ze všech léčebných oborů.

"Nacházíme se v bodu zlomu – v červenci restartujeme onsite eventy a zároveň plánujeme akce na nadcházející podzim," vysvětluje Patrizia Semprebene Buongiorno, viceprezidentka AIM Group International. "V této situaci jsme považovali za užitečné shromáždit a pochopit postoje a touhy lidí, kteří mají ve sponzorujících společnostech pravomoc rozhodovat. Následně jsme si vytyčili za cíl navrhnout řešení a projekty, které budou v užším souladu s očekáváními trhu. Výsledky průzkumu jsou velmi zajímavé a povzbudivé, protože v první řadě ukazují, že společnosti i nadále věří v benefity onsite akcí a mají zájem do tohoto nástroje v budoucnosti vkládat své investice."

Toto jsou některá z klíčových zjištění:

  • Polovina dotázaných společností je již připravena v nadcházejícím podzimu sponzorovat onsite akce, pouze 16 % tuto možnost vylučuje, zbývajících 37 % dává přednost pozdějšímu rozhodnutí.
  • Rozpočet na akce v roce 2021 společnosti většinou alokují na onsite či hybridní akce (43 %), zatímco ryze digitální akce upřednostňuje jedna ze tří společností (35 %).
  • Za předpokladu účasti na hybridní akci by většina upřednostnila onsite (52 %) nebo zároveň onsite i online účast (31 %), jen malý zlomek (17 %) by si vybral pouze online přítomnost na akci.
  • Pokud jde o virtuální eventy, je upřednostňována krátká doba trvání, 76 % si vybralo rozmezí 6 a 12 hodin.
  • U virtuálních akcí sponzoři rozhodně dávají přednost sponzorování vědeckých setkání (82 %) nebo akcí poskytujících příležitost zviditelnit značku (82 %).
  • Pro zefektivnění virtuálních eventů upřednostňují sponzoři formáty jako např. krátká e-learningová videa publikovaná před nebo po akci (60 %), následovaná vědeckými setkáními v televizním formátu s profesionálním moderátorem / prezentátorem (50 %), pak Q&A setkání s klíčovými mínkotvornými osobnostmi (48 %) a též různé formy her (úniková místnost, kvíz atd.) (38 %).

"Analýza odpovědí a rozhovorů se zástupci společností nás přivedla k jasné identifikaci silného trendu ve prospěch návratu k onsite akcím nebo alespoň k některému z hybridních formátů. Kromě toho jsme zaznamenali, že obohacování virtuálních formátů akcí o nové poutavé nástroje bylo také vnímáno jako důležité," vysvětluje Gaia Santoro, vedoucí jednotky pro sponzorování ve společnosti AIM Group International. "Na základě těchto zjištění můžeme předvídat, že eventy nadcházejícího podzimu přinesou posun směrem k sofistikovanějším nástrojům, pro které máme společný název "rozšířený event". Ten kombinuje některé typické výhody online platformy – možnost přístupu kdekoli, ve kterýkoli den, kterýkoli čas či širší obecenstvo – s výhodou onsite akcí umožňujících aktivně zapojit delegáty, efektivněji přenášet obsah a podporovat networking s vytvářením vztahů."

"Pandemie změní pravidla hry na trhu s eventy, kde experimentování, inovace, flexibilita a odvaha, které se projevily již během pandemie, nyní dláždí cestu k vývoji nových formátů a stále více je přizpůsobují specifickým potřebám každého určení a každého klienta. Nové formáty také čerpají inspiraci z jiných odvětví, jako je televize, herní aktivity, veletrhy atd., což organizátorům eventů umožňuje vybrat nejlepší řešení pro dosažení požadovaných výsledků. Mění se nejen formáty (onsite, virtuální nebo hybridní), ale také délka trvání a časový plán akcí, interakce mezi účastníky, komunikace před akcí, během akce a po ní. Stručně řečeno, vidíme několik pozitivních signálů, které naznačují, že jakmile pandemie skončí, eventy vyjdou z krize silnější a efektivnější," uzavírá Patrizia Semprebene Buongiorno.

Průzkum AIM Group International (v AJ) je k dispozici ke stažení zde.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.