Rektor Univerzity Karlovy v Praze získal prestižní ocenění za dlouhodobý přínos kongresovému průmyslu

22/03/2018
Rektor Univerzity Karlovy v Praze získal prestižní ocenění za dlouhodobý přínos kongresovému průmyslu

V Praze proběhlo již deváté výroční udílení cen za přínos v odvětví kongresového průmyslu Ambassador Awards Evening. Slavnostní večer pořádá organizace Prague Convention Bureau v rámci svého Ambassador Programu již od roku 2010. Předávání ocenění kongresovým velvyslancům, kteří se v předcházejícím roce nejvíce zasloužili o rozvoj kongresového průmyslu v hlavním městě, se konalo 21. března 2018 v prostorách Rezidence primátora hlavního města Prahy pod záštitou primátorky Adriany Krnáčové, která se akce také osobně zúčastnila.

Ambassador Awards Evening si klade za cíl ocenit renomované české vědce, profesory, lékaře a další špičkové odborníky, kteří zastupují Českou republiku a Prahu v mezinárodních odborných asociacích, aktivně lobují ve prospěch destinace a posléze se také zapojují do práce přípravných vědeckých, programových nebo organizačních výborů mezinárodních kongresů a konferencí konaných v hlavním městě.

Slavnostním večerem provázela moderátorka Veronika Paroulková, která společně s hostitelkou večera paní primátorkou Adrianou Krnáčovou přivítala hosty v Rezidenci primátora hlavního města Prahy. Úvodního slova se též ujala ředitelka odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj JUDr. Renata Králová. Ta účastníky večera seznámila s nejnovějším vývojem a statistikami cestovního ruchu v České republice. Rok 2017 byl dle statistik rekordní – v České republice se ubytovalo celkem 20 milionů turistů, z čehož 10,1 milionu bylo ze zahraničí. Oproti roku 2016 se jednalo o nárůst ve výši 9,2 %. Paní ředitelka také vyzdvihla důležitost kongresového průmyslu, jakožto odvětví, které do destinace přivádí bonitní klientelu a přispívá tak k ekonomickému rozvoji.

Po uvítání následovalo oficiální předávání ocenění. Za rok 2017 bylo uděleno celkem šest cen v šesti kategoriích:

  • v kategorii Kongres roku 2017 zvítězil doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. za 85. ročník Kongresu Evropské společnosti pro aterosklerózu (EAS). Docentovi Vrablíkovi se podařilo tuto akci poprvé v její dlouhé historii přivést do regionu střední a východní Evropy. Pražský ročník navíc zaznamenal rekordní účast 2 500 delegátů;
  • ocenění v kategorii Kongres do 500 účastníků roku 2017 si odnesl prof. Dr. Ing. Karel Bouzek za 7. ročník Mezinárodní konference o vodíkových technologiích a České vodíkové dny (WHTC 2017). Profesor Bouzek je významným českým vědcem působícím v oboru rozvoje vodíku a dlouhodobě se jako pražský ambasador zasazuje o získání významných vědeckých akcí do české metropole;
  • za Kandidaturu roku 2017 byl oceněn prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. za Mezinárodní kongres Světové gastroenterologické organizace, který se bude v Praze konat v roce 2020. Kongres Světové gastroenterologické organizace se podařilo získat pro Prahu na základě rok trvající kandidatury, kterou úspěšně vedl profesor Špičák. Současně se bude jednat o druhou největší kongresovou akci v oblasti gastroenterologie;
  • vítězem kategorie Korporátní akce roku 2017 se stala společnost Motorola Solutions za akci Enhancing Vision. Korporátní akce Enhancing Vision byla oceněna za unikátní propojení nejmodernějších technologií zasazených do kontextu historického místa konání akce;
  • ocenění za Dlouhodobý přínos kongresovému průmyslu získal prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor Univerzity Karlovy v Praze. Profesor Zima je jedním z nejaktivnějších kongresových ambasadorů. Aktivně působí v mnoha českých i mezinárodních vědeckých společnostech a asociacích. V minulosti inicioval mnoho kongresů a konferencí, které v Praze úspěšně proběhly, a nyní pracuje na přípravě kongresu biochemiků, který se v české metropoli uskuteční v letošním roce;
  • Cena Kongresového centra Praha byla udělena Sanjivu Surimu, Ing. Lence Žlebkové a Romanovi Muškovi za 56. ročník Kongresu Mezinárodní kongresové asociace ICCA. Úspěšná realizace kongresu asociace ICCA, která sdružuje profesionály z oboru kongresového průmyslu, výrazně napomohla k zviditelnění Prahy na mapě mezinárodní kongresové turistiky, k rekonstrukci Kongresového centra Praha a k získání konkrétních obchodních příležitostí. 56. ročník kongresu v roce 2017 navíc zaznamenal rekordní účast 1 264 účastníků.

O vítězích jednotlivých kategorií rozhodoval nezávislý výbor složený z významných osobností cestovního ruchu, akademické i státní sféry. V rozhodovacím výboru letos zasedli: doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., ředitelka státní agentury pro cestovní ruch CzechTourism; Ing. Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu; prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně Akademie věd ČR a Jan Wolf, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu. Výbor doplnil prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy v Praze, hlasující v kategoriích kongresů, kandidatury roku a korporátní akce roku a prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., vědec, pedagog a biochemik, hlasující v kategorii dlouhodobého přínosu kongresovému průmyslu.

Slavnostní předávání ocenění uzavřel předseda představenstva Prague Convention Bureau, pan Sanjiv Suri, který poděkoval všem subjektům zapojeným nejen do Ambassador Programu Prague Convention Bureau, ale také spolupracujícím na podpoře kongresového průmyslu Prahy.

„Je nám velkou ctí, že jsme letos opět mohli ocenit významné osobnosti kongresového průmyslu a akce, které se v Praze v loňském roce konaly, či do české metropole teprve míří. Příprava kongresu a rozhodování o místě konání je velice zdlouhavým procesem, který může zabrat i více než pět let. O to více si vážíme všech našich ambasadorů, kteří se často zcela nezištně zapojí do příprav takovéto akce a pomáhají nám tak šířit pozitivní povědomí o Praze jakožto ideální kongresové destinaci, zvyšují vědecký kredit české metropole a v neposlední řadě také podporují ekonomický růst Prahy. Ročně totiž kongresový průmysl Prahy generuje v multiplikaci příjem do veřejných rozpočtů ve výši mezi 4,4 až 5,2 miliardami korun,“ říká Lucie Čapková, která zaštiťuje Ambassador Program Prague Convention Bureau.

Podporu Ambassador Awards Evening poskytl Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo pro místní rozvoj a Czech Convention Bureau. Večer hudebně doprovázel klavírista Radim Linhart a harfenistka Bronislava Klablenová. Poděkování patří partnerům za jejich podporu Ambassador Programu a spolupráci při organizačním zajištění celého slavnostního večera, jmenovitě: Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Magistrátu hlavního města Prahy, Czech Convention Bureau, Akademii věd ČR, Univerzitě Karlově v Praze, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, agenturám AIM Group International, C-IN, GUARANT International, Kongresovému centru Praha, agentuře Hostesky.cz, VT Rental, Zátiší Group a Agentuře N.

Fotografie z akce jsou dostupné zde.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.