Pražský systém sběru gastroodpadu umožňuje zlepšení udržitelnosti v kongresovém průmyslu

03/02/2022
Pražský systém sběru gastroodpadu umožňuje zlepšení udržitelnosti v kongresovém průmyslu

Pražská restaurační zařízení mohou od podzimu roku 2021 využívat městský systém distribuce a svozu nádob na gastroodpad.

Na rozdíl od bioodpadu, kterým je výhradně biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, gastroodpad zahrnuje i zbytky jídel živočišného původu (maso, kosti, pečivo atp.). Do gastronádoby lze dokonce odpady odkládat i v obalech. Svezený gastroodpad je poté zpracován a využit v bioplynové stanici, kromě energie je dalším produktem jeho zpracování zemědělské hnojivo. Důsledným oddělováním gastroodpadu by bylo možné zredukovat celkový objem komunálního odpadu až o 20 %. 

Po pilotním projektu sběru gastroodpadu, který Praha zahájila v prosinci 2019, přišlo hlavní město na podzim 2021 se zavedením svozu tohoto typu odpadu ze školních jídelen.  Od října 2021 se do městského systému sběru mohou zapojit i soukromé společnosti, například restaurace, jídelny, bistra apod. Již od svého otevření v říjnu 2019 je do třídění a svozu gastroodpadu zapojena restaurace Červený Jelen.  „Svoz gastroodpadu je ze všech položek odpadu suverénně nejnákladnější, ale i tak to pro nás byla jasná volba. Třídění gastroodpadu bereme v dnešní době za nezbytnou“, komentuje situaci zodpovědný zástupce restaurace Červený Jelen Sous Chef Jiří Bednář. 

V případě kongresů a konferencí se vzniklý odpad společně se skleníkovými plyny, spotřebovanou energií a vodou řadí khlavním přispěvatelům environmentální zátěže. Třídění odpadu, a to nejen kuchyňského, a předcházení jeho vzniku jsou nejúčinnějšími způsoby redukce ekonomických i ekologických dopadů v kongresovém a eventovém odvětví.  

Informace o nakládání sgastroodpadem, možnostech výběru velikostí gastronádob a výběru frekvence jejich svozu, společně s přihláškou pro pražské restaurace jsou k dispozici na stránkách gastro.praha.eu. 

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.