Setkání odborníků na léčbu dětských popálenin přilákalo významné hosty z celého světa

04/06/2019
Setkání odborníků na léčbu dětských popálenin přilákalo významné hosty z celého světa

Poprvé v historii Kliniky popáleninové medicíny (KPM FNKV) se v Praze konala mezinárodní odborná akce zaměřená na léčbu popálenin, resp. popálených dětí. Prostor Pražské křižovatky, kde se akce 21. 5. – 24. 5. 2019 konala, symbolizoval nejen historické a kulturní centrum hlavního města, ale i místo, kde se křižují cesty vzdělanosti a pokroku.

Hlavní témata letošního Workshopu evropského popáleninové klubu (ECPB 2019) byly moderní technologie, tj. lasery, umělá kůže, nanovlákna, a simulace postupu při hromadném neštěstí spojené s velkým množstvím popálených dětí. Součástí workshopu bylo i představení KPM FNKV práce v neziskovém sektoru v rámci spolku Bolíto.  Program dále oživily nové prezentační formáty, například tzv. www night (what, went, wrong), kdy tři významní řečníci prezentovali ostatním své profesionální neúspěchy, ze kterých se poučili a které nám všem mohou pomoci vyvarovat se podobných chyb. 

 „Myslím, že právě workshop ECPB 2019 byl ideální příležitostí, jak navázat další kontakty a prohloubit spolupráci, kterou naše pracoviště KPM FNKV rozvíjí například s Univerzitou v Zurychu nebo Schriners Hospital v Galvestonu v USA. Podařilo se nám do Prahy přilákat i velmi zajímavé osobnosti z celého světa. Významným hostem byl nepochybně Dr. Habib Quasim, který založil oddělení dětských popálenin v Kábulu a který byl oceněn v roce 2018 prestižní Zora Janžekovič prize “ uvedl Mudr. Robert Zajíček, PhD., přednosta KPM FNKV.   

ECPB (European Club for Pediatric Burns) je mezinárodní společenství odborníků na léčbu dětských popálenin s 20letou tradicí. ECPB jako nezisková organizace si dala za svůj hlavní úkol propojovat různé odbornosti v léčbě dětských popálenin po celém světě. V květnu v Praze organizovala KPM workshop pod hlavičkou Odborné společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP (Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně). Akci organizačně zajišťovala společnost C-IN.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.